Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Výzkum stavby a vývoje zemské kůry > Geofyzika > Petrofyzika

Petrofyzika

Petrofyzikální metody se zakládají na stanovení skalárních, tzv. „látkových“ parametrů (objemová a mineralogická hustota, pórovitost, magnetická susceptibilita, přirozená radioaktivita hornin) a směrově závislých parametrů (magnetická anizotropie, rychlosti elastických vln, rezistivita aj.) na odebraných horninových vzorcích. Podrobná znalost fyzikálních vlastností hornin je nezbytným předpokladem úspěšného řešení geologické interpretace geofyzikálních měření.

Kappametr SM 20

Obr. 1: Kappametr SM 20 pro měření magnetické susceptibility in situ (fa GF Instruments)

Pro užitou geofyziku jsou významné především ty fyzikální vlastnosti hornin, jejichž změny se mohou projevit v přirozených či umělých geofyzikálních polích. Tíhové pole závisí na hustotách (měrných hmotnostech) hornin, zemské magnetické pole na magnetických vlastnostech, různá geoelektrická pole jsou určována elektrickými vlastnostmi hornin. Při použití radionuklidových metod musíme znát jednak přirozenou radioaktivitu hornin uplatňující se v radiometrických metodách, jednak schopnost hornin reagovat na záření gama určující možnosti uplatnění metod jaderné geofyziky. Při aplikaci seismiky musíme znát rychlost šíření seismických vln horninovým prostředím.

Fyzikální vlastnosti hornin jsou velmi důležitou částí kapitoly Geofyzika – textové přílohy k základnímu geologickému mapování ČGS v měřítku 1: 25 000.

Grafické znázornění měřených fyzikálních vlastností hornin

Obr. 2: Ukázka grafického znázornění měřených fyzikálních vlastností hornin ve vrtu Dražovice-2

ikonka odkazů Odkazy
Tištěné mapy 1 : 25 000

Vysvětlivky k mapám s kapitolou Geofyzika

Jak získat data ČGS?

Informace o poskytování dat ČGS, postup, ceník, kontakty...

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429205
eva.hudeckova@geologycz
Česká geologická služba
Erbenova 348/1
790 01 Jeseník
tel.: +420584412081
zuzana.skacelova@geologycz