Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Výzkum stavby a vývoje zemské kůry > Geofyzika > Karotáž

Karotáž

Karotáž označuje soubor geofyzikálních měření ve vrtech, které využívají pro měření podél stvolu vrtu principy ostatních geofyzikálních metod (karotážní metody).

K měření se používají tzv. karotážní sondy a výsledkem měření jsou karotážní křivky (měřená veličina v závislosti na hloubce vrtu - viz obr. 1). Pojem "karotážní křivka" přetrvává do současnosti, i když jsou data, původně zaznamenávaná galvanometrem na pohyblivý film, již digitální.

Karotážní křivky

Obr.1: Karotážní křivky - ukázka z vrtu BRA 2 (Branky)

Karotážní metody jsou určené hlavně pro zjišťování:

  • vlastností horninového prostředí (hustota, pórovitost, jílovitost ...)
  • hydrodynamických vlastností (místa, rychlosti a vydatnosti přítoků do vrtu)
  • technického stavu vrtu (průměr, sklon, pažnice ...)
V databázi ČGS je nyní cca 20 000 digitalizovaných karotážních křivek naměřených na zhruba 5 000 vrtech. Počet metod nebo spíše typů křivek v databázi je 25 a v budoucnosti se přiblíží třiceti.

Karotážní metody, resp. skupiny metod, se zkratkami křivek v databázi ČGS:

metoda/skupina metod karotážní křivky – zkratky
gamma karotáž GR, GR_API, XGR, GR_U
odporová karotáž RAPL, RAPS, RAG2, RAGH, RAGD
termometrie TM_U, TM
spontánní polarizace SP
metody jaderné karotáže NN_API, XNN, NN_%, DEN, XGG
magnetická karotáž MS, XMS
kavernometrie DIA
inklinometrie DIP, AZIM

Mezi rozdílně označenými typy karotážních křivek jsou křivky měřené shodnými karotážními metodami, které se však liší metodikami měření a/nebo jednotkami měření. Popis jednotlivých karotážních křivek je uveden v přiložené tabulce.

Vrty databáze ČGS s karotážním měřením jsou v mapové aplikaci Vrtná prozkoumanost barevně odlišeny (vrstva: "Vrty s karotážními daty", viz obr. 2). Vlastní data (karotážní křivky) je možné zakoupit.

Vrty s karotáží v mapové aplikaci

Obr. 2: Vrstva "vrty s karotáží" v mapové aplikaci Vrtná prozkoumanost

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Vrtná prozkoumanost ČR Vrtná prozkoumanost

Mapová aplikace (vrty s karotážními daty)

Vrtná prozkoumanost

WMS služba (vrty s karotážními daty)

Jak získat data ČGS?

Informace o poskytování dat ČGS, postup, ceník, kontakty...

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742166
dana.capova@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742118
roman.kujal@geologycz