Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Výzkum stavby a vývoje zemské kůry > Dálkový průzkum Země

Dálkový průzkum Země

Dálkový průzkum země (DPZ) je dnes díky novým vesmírným programům a rychle se vyvíjejícím technologiím nejrozšířenější metodou získávání prostorových dat o zemském povrchu a objektech. Kromě toho, že satelitní data přinášejí synoptický pohled na studovanou oblast, je jejich hlavním přínosem i možnost kombinovat prostorovou informaci s tématickou (kvalitativní hodnoty zkoumaného objektu) a temporální (systematicky pořizovaná archivní data umožňují vyhodnocení časové řady snímků).

Sokolov HyMap data cube

(Autor: Veronika Kopačková, Jan Mišurec)

Různé druhy povrchů definované svým charakteristickým chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi lze identifikovat pomocí spektroskopických (spektrometrických) metod, které mohou využívat buďto pozemních měření nebo vyhodnocovat data pořizovaná distančně, bez fyzického kontaktu se zemským povrchem. V případě distančních metod se využívá hyperspektrální senzor, který pořizuje velké množství obrazových záznamů daného území ve velmi úzkých na sebe navazujících intervalech spektra v oblasti viditelného, blízkého a středního infračerveného elektromagnetického záření. Tento spojitý záznam se dále využívá k identifikaci a kvantitativnímu stanovení široké škály fyzikálních, chemických a biochemických parametrů povrchu Země).

Specializované pracoviště DPZ se v současné době soustředí na aplikaci metod obrazové spektroskopie s využitím optických hyperspektrálních dat. Jednou z jeho stěžejních výzkumných aktivit je studium vztahu zdravotního stavu vegetace a geochemického složení půdního substrátu. Využívají se při tom hyperspektrální data senzoru Hymap. Tento výzkum je v současné době financován jak na národní (GAČR 205/09/1989), tak i mezinárodní úrovni (FP7, EO-MINERS, grant 244242). V blízké budoucnosti je plánováno rozšíření aktivit pracoviště DPZ do oblasti hyperspektrálního termálního snímkování, které doplní poznatky získané při práci s hyperspektrálními daty v oblasti viditelného, blízkého a středního infračerveného záření (optická data).

Sokolov: empircký model concentrací As

Empirický model koncentrace As vytvořený z hyperspektrálních dat HyMap s jeho validaci. (Autor: Veronika Kopačková)

Projekty

Pracoviště dálkového průzkumu Země dlouhodobě spolupracuje s domácími i zahraničními partnery na celé řadě vědecko-výzkumných projektů v oblasti geologie a přidružených věd. Naše pracoviště se v současné době specializuje zejména na využití metod obrazové spektrometrie a zpracování hyperspektrálních obrazových dat pořízených v oboru viditelného, blízkého a středního infračerveného záření. V blízké budoucnosti je plánováno rozšíření aktivit na oblast termálního snímkování a zpracování radarových dat DPZ.

ikonka odkazů Odkazy
ikona Mapového serveru ČGS Mapový server

volný přístup k mapám a informacím ČGS.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089481
veronika.strnadova@geologycz