Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Významné výsledky výzkumu > Užitné vzory

Užitné vzory

Užitným vzorem jsou nová technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti je dáno zákonem č. 478/1992 Sb. Podmínkou je, aby mohl být užitný vzor opakovaně využíván v hospodářské činnosti.

Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin, geotechnických a stavebních materiálů

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. (2012)

Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin a zemin s využitím přesné regulace tlaku

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. (2012)

Odběrové zařízení pro odběr chemicky neovlivněných vzorků podzemních vod z úzkoprofilových vrtů v horninách s nízkou propustností

Holeček J. – Bláha, V. – Rukavičková, L. – Pačes, T. (2013).

Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin a zemin v průběhu vodních tlakových zkoušek

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. (2012).

Zařízení pro zkoumání horninového propustného prostředí mechanickou metodou, zvláště měření velmi malých propustností horninového prostředí

Holeček J. – Rukavičková L. – Hankus R. – Moučka J. – Vaněček M. – Michálková J. – Bílý P. – Kasíková J. – Záruba J. – Sosna K. – Milický M. – Gvoždík L. – Brož M. – Štrunc J. – Havlová V. (2014)

Zařízení pro měření průsaků vody, zejména do podzemních děl

Holeček J. – Rukavičková L. – Záruba J. – Brož M. – Černík M. – Vaněček M. (2014)

Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerní pryskyřice

Kvapilová, Š. – Cádrová, L. – Černík, M. – Nosek, J. – Záruba, J. – Brož, M. – Franěk, J. – Uhlík, J. – Vaněček, M. (2014)

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
hana.breiterova@geologycz