Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Významné výsledky výzkumu

Významné výsledky výzkumu

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platná na léta 2013-2015 je strukturována do tří propojených pilířů. Pilíř I zajišťuje oborové hodnocení publikačních výsledků, Pilíř II zajišťuje hodnocení kvality vybraných výsledků a Pilíř III hodnotí patenty a nepublikační výsledky aplikovaného výzkumu. Česká geologická služba patří dlouhodobě k nejúspěšnějším výzkumným organizacím nejen v resortu MŽP, ale I v celostátním měřítku. Příklady aplikovaných a publikačních výsledků ČGS jsou uvedeny v následujícím textu.

Významné patenty a nepublikační výsledky aplikovaného výzkumu

Mezi významné výsledky výzkumu a vývoje patří vedle klasických (publikačních) výstupů i aplikované výsledky, které jsou definovány v Metodice hodnocení výsledků (platné na léta 2013 až 2015).

Na této stránce jsou uvedeny příklady patentů, užitných vzorů a certifikovaných metodik, které jsou výsledkem projektů řešených v ČGS.

Patenty

Užitné vzory

Certifikované metodiky

Publikační výsledky výzkumu

Ve skupině oborů Věd o Zemi jsou podle současné Metodiky (2013-2015) uplatnitelné pouze publikace uvedené v odborných periodikách, které je obsaženy v databázi WOS (Jimp) anebo v databázi Scopus (JSC), dále pak odborné knihy (B) a kapitoly v odborné knize (C). Příklady produkce ČGS v kategorii Jimp jsou uvedeny v následujících přehledech.

Seznam impaktovaných článků za rok 2014

Seznam impaktovaných článků za rok 2013

Seznam impaktovaných článků za rok 2012

GeoPub - Databáze publikační činnosti ČGS

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
hana.breiterova@geologycz