Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Projekty – Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Výzkum stavby a vývoje zemské kůry" Strategického plánu výzkumu ČGS na období 2016 – 2020.

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000 pro roky 2014–2018

Vedoucí projektu: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Železné hory

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Novohradské hory

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Pošumaví

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Český ráj II

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Brdy

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Střední Morava

Vedoucí projektu: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321188

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Žihelská pánev

Vedoucí projektu: Mgr. Richard Lojka, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2018

321420

Datování molybdenitu od Trhových Svin metodou Re-Os za účelem stanovení mladší hranice stáří granodioritu freistadtského typu, ČGS,2015-2016,2017

Vedoucí projektu: RNDr. Stanislav Vrána, CSc. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

321440

Vysokotlaké parciální tavení spodnokorových felsických hornin v režimu kontinentální subdukce, ČGS, 2015-2017

Vedoucí projektu: Mgr. Pavlína Hasalová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

321490

Geologie CHKO Křivoklátsko – monografické zpracování oblasti na základě výzkumů realizovaných v letech 2002–2014, ČGS, 2015-2016

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2018

321560

Rozvoj metodiky tvorby 3D geologických modelů a souvisejících databází ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.03.2016–31.12.2025

321570

Tvorba přehledných geologických map na základě satelitních snímků a leteckých geofyzikálních dat a jejich využití pro interpretaci hranic korových bloků v oblasti Mongolského Altaje

Vedoucí projektu: RNDr. Pavel Hanžl, Dr. Trvání projektu: 01.03.2016–31.12.2018

321600

Charakter a původ variských orogenních peridotitů v Českém masívu

Vedoucí projektu: Doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. Trvání projektu: 01.03.2016–31.12.2017

321610

Využití platformy SBAS - DInSAR pro detekci deformací a vertikálních pohybů: příklady modelových území ve Východoafrickém riftu a České republice

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Jelének Trvání projektu: 01.03.2016–31.12.2017

321900

Granulite–migmatite domes - insights to Devonian and Carboniferous evolution in the Variscan belt on the examples of the Náměšť granulite and Góry Sowie massifs

Vedoucí projektu:  Carmen Aguilar Gil, Ph.D. Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2018

322100

Geologie české křídové pánve

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2018

322200

Datování vzniku eklogitů a granátických peridotitů v asociaci s ultravysokotlakými horninami Českého masívu metodou Lu-Hf

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2018

322300

Publikační zhodnocení vrtných, geofyzikálních a geochemických dat z projektu „Rebilance zásob podzemních vod“

Vedoucí projektu: Mgr. Richard Lojka, Ph.D. Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2018

322400

Vybrané tafocenózy mesozoika a kenozoika: stratigrafie, paleoekologie, taxonomie a paleobiogeografie

Vedoucí projektu: Mgr. Radek Vodrážka Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2018

322500

Usselo půdy na území ČR – dynamika pedogeneze v pozdním glaciálu

Vedoucí projektu: RNDr. Jan Hošek, Ph.D. Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2018

322600

Testování bezpilotního letounu DJI Phantom 4 pro výzkumné účely

Vedoucí projektu: Mgr. Lucie Koucká Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2018

322700

Dekorační a stavební kameny České republiky – editace internetové databáze a využití hornin pro ušlechtilé i stavební účely (průběžné pokračování)

V roce 2003 vznikl v České geologické službě projekt, jehož cílem je shromáždit veškeré informace o horninách České republiky, které se používají nebo v minulosti používaly k dekoračně stavebním účelům. Realizace projektu je odezvou na poptávku po kvalitních přírodních materiálech, která se postupně zvyšuje vzhledem k rozsahu poškození historických památek vytvořených z přírodních kamenů (tzv. nemoci kamene). V České republice se nachází řada zdrojů kamene vhodného pro ušlechtilou výrobu, přesto se kámen ve značné míře dováží z ciziny. Databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky upozorní na tyto zdroje a stane se uceleným informačním systémem přístupným na internetových stránkách ČGS. Zároveň přispěje k rozvoji spolupráce mezi geology, restaurátory, těžaři, kameníky, kamenosochaři, architekty, stavaři a odborníky zabývající se péčí o historické památky

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2005–Nezadáno

http://www.geology.cz/dekoracni-kameny

322800

Vulkanické systémy IV: geneze, vývoj a výstup magmatu, sedimentace vulkanoklastik, tektonika a sesuvy ve vulkanických oblastech

Vedoucí projektu: RNDr. Marcela Stárková Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2018

323000

Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské studie a diplomové práce

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Břízová, CSc. Trvání projektu: 01.01.1999–Nezadáno

328200

Tisk geologických a aplikovaných map

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2010–Nezadáno

337700

Tvorba koronitických a symplektitických textur během eklogitové metamorfózy, ČGS, 2015-2016,2017

Vedoucí projektu:  Tatiana Larikova, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

339800

Understanding magma mingling processes in the Krkonoše-Jizera Plutonic Complex using crystal isotope stratigraphy: an opportunity to develop low-blank microsampling methods for the new TIMS laboratory

Vedoucí projektu:  John Hora, Ph.D. Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2018

342300

Rozvoj a údržba Národní geologické mapové databáze ČR, 2011-

Hlavním cílem projektu je údržba, úprava a rozvoj informačního systému Národní geologické databáze ČR (dále jen NGMD). Tato činnost vyplývá z potřeb tvorby geologických a speciálních map všech měřítek, konsolidace infrastruktury prostorových dat a jejich propojení na negrafické databáze – dokumentaci. Cíle zahrnují zejména: • další rozvoj datového modelu • automatizaci procesů s cílem zefektivnění a sjednocení prací v NGMD – (kartografické postupy, konverze dat, potřeby prezentačního datového modelu, atp.) – aplikace existujících skriptů na další datové sady • programování nástrojů pro desktop

Vedoucí projektu: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. Trvání projektu: 01.01.2011–Nezadáno

http://www.geology.cz/interni/projekty/projekty-interni/342300

343100

Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR, ČGS, průběžně

Vedoucí projektu: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–Nezadáno

http://www.geology.cz/lokality

344900

Rozvoj databáze terénní dokumentace

Vedoucí projektu: Mgr. Petr Čoupek Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2018

345000

Urbanistická geologie správního území města Liberce

Vedoucí projektu: Mgr. Otmar Petyniak Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2017

350030

Zhodnocení aktivity svahových pohybů na severovýchodním svahu Pavlovských vrchů a návrh efektivních opatření k eliminaci akutního ohrožení v okolí Dolních Věstonic

Vedoucí projektu: Mgr. Roman Novotný Trvání projektu: 01.06.2016–31.12.2018

384500

Geopark Český ráj- dokončení tematických map pro geopark Český ráj a dokončení rekognoskace geol.situace v j.-jz. části geoparku v okolí Příšovic

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Trvání projektu: 01.01.2016–30.06.2017

611150

GAČR 15-05988S (panel P210): Záznam rozpadu Rodinie (~800-750 Ma) v orogenních pásmech jihozápadní Afriky a jihovýchodní Jižní Ameriky, 2015 - 2017.

Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Konopásek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

611160

GAČR 15-08583S (panel P210): Role karbonatitů pro bilanci HFSE HSE prvků v zemském plášti - kombinovaný přístup pomocí stabilních a radiogenních izotopů, 2015-2017.

Vedoucí projektu: Dr.sc.nat. Tomáš Magna Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

611190

Tavení metagranitoidů: důležitý avšak málo pochopený aspekt vývoje kontinentální kůry

Vedoucí projektu:  Pavla Štípská, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2016–31.12.2018

611200

Kontrastní mechanizmy růstu superkontinentu Pangea: nový pohled na tvorbu kontinentální kůry

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Karel Schulmann, CSc. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2019

646400

GAČR 15-13310S: Stopování kontinentálního zvětrávání pomocí izotopů Cr ve středním paleozoiku……, spolupráce pro Českou zemědělskou univerzitu, 2015 - 2017

Vedoucí projektu: Mgr. Juraj Farkaš, Ph.D.doc Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

646600

Integrované multidisciplinární studium hranice jura - křída v mořských skvencích: příspěvek pro globální definici hranice

Vedoucí projektu: RNDr. Miroslav Bubík, CSc. Trvání projektu: 01.01.2016–31.12.2016

647300

Role zděděné architektury kontinentálního okraje na ranně Variskou konvergenci

Vedoucí projektu:  Pavla Štípská, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2019

661200

Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS)

CzechGeo / EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. Výzkumná infrastruktura CzechGeo je tvořena sekcemi seismologie, GNSS a gravimetrie, geodynamiky kůry, geomagnetizmu, geologických a geofyzikálních databází.

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.01.2016–31.12.2019

http://www.czechgeo.cz/

661250

Nový přístup pro modelování degradace půd s využitím superspektrálních dat

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 01.06.2016–31.05.2018

661290

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2020

669100

LK 11202: Role paleozoických akrečních a kolizních orogénů na tvorbu a růst kontinentální kůry (ROPAKO), MŠMT - Program NÁVRAT, 2012 - 2016

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Karel Schulmann, CSc. Trvání projektu: 01.01.2012–31.12.2016

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089463
fax: +420 257 531 376
jaroslava.pertoldova@geologycz