Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Projekty – Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Výzkum stavby a vývoje zemské kůry" Strategického plánu výzkumu ČGS na období 2016 – 2020.

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000 pro roky 2014–2018

Vedoucí projektu: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Železné hory

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Novohradské hory

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Pošumaví

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Český ráj II

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Brdy

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Střední Morava

Vedoucí projektu: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321560

Rozvoj metodiky tvorby 3D geologických modelů a souvisejících databází ČGS

Vedoucí projektu: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.03.2016–31.12.2025

322100

Geologie české křídové pánve

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2021

322700

Dekorační a stavební kameny České republiky – editace internetové databáze a využití hornin pro ušlechtilé i stavební účely (průběžné pokračování) - nevýzkumný projekt

V roce 2003 vznikl v České geologické službě projekt, jehož cílem je shromáždit veškeré informace o horninách České republiky, které se používají nebo v minulosti používaly k dekoračně stavebním účelům. Realizace projektu je odezvou na poptávku po kvalitních přírodních materiálech, která se postupně zvyšuje vzhledem k rozsahu poškození historických památek vytvořených z přírodních kamenů (tzv. nemoci kamene). V České republice se nachází řada zdrojů kamene vhodného pro ušlechtilou výrobu, přesto se kámen ve značné míře dováží z ciziny. Databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky upozorní na tyto zdroje a stane se uceleným informačním systémem přístupným na internetových stránkách ČGS. Zároveň přispěje k rozvoji spolupráce mezi geology, restaurátory, těžaři, kameníky, kamenosochaři, architekty, stavaři a odborníky zabývající se péčí o historické památky

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2005–31.12.2030

http://www.geology.cz/dekoracni-kameny

323000

Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské studie a diplomové práce

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Břízová, CSc. Trvání projektu: 01.01.1999–11.11.2050

328200

Tisk geologických a aplikovaných map. Nevýzkumný projekt

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2010–11.11.2050

342300

Rozvoj a údržba Národní geologické mapové databáze ČR - nevýzkumný projekt

Hlavním cílem projektu je údržba, úprava a rozvoj informačního systému Národní geologické databáze ČR (dále jen NGMD). Tato činnost vyplývá z potřeb tvorby geologických a speciálních map všech měřítek, konsolidace infrastruktury prostorových dat a jejich propojení na negrafické databáze – dokumentaci. Cíle zahrnují zejména: • další rozvoj datového modelu • automatizaci procesů s cílem zefektivnění a sjednocení prací v NGMD – (kartografické postupy, konverze dat, potřeby prezentačního datového modelu, atp.) – aplikace existujících skriptů na další datové sady • programování nástrojů pro desktop

Vedoucí projektu: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. Trvání projektu: 01.01.2011–11.11.2050

http://www.geology.cz/interni/projekty/projekty-interni/342300

611190

16-17457S Tavení metagranitoidů: důležitý avšak málo pochopený aspekt vývoje kontinentální kůry

Vedoucí projektu:  Pavla Štípská, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2016–31.12.2020

647300

17-22207S Role zděděné architektury kontinentálního okraje na ranně Variskou konvergenci (ČGS spolupříjemce)

Vedoucí projektu:  Pavla Štípská, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2021

661290

100283037 Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR

Hlavním přínosem tohoto projektu je zejména zintenzivnění a prohloubení spolupráce českých a německých institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy v souvislosti s plánovanou vysokorychlostní železniční tratí Drážďany – Ústí n/L – Praha. Dále jde o získání informací z odborných analýz důležitých pro rozhodování institucí v obou zemích při plánování rozvoje dopravy a občanské vybavenosti, prohloubení znalostí místních poměrů a potřeb občanů v sociální a ekonomické oblasti a návrhy přínosů kvalitní a moderní dopravy. Mimo dopravní a socio-ekonomické sekce je třetím pilířem projektu sekce geologická, jejímž cílem je odborné posouzení geologické stavby území, kterým vysokorychlostní trať povede, včetně geologického 3D modelu zkoumaného území.

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl Trvání projektu: 18.04.2017–31.05.2020

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/projekty/interreg-sncz

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089463
jaroslava.pertoldova@geologycz