Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Nerostné suroviny

Projekty – Nerostné suroviny

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Přírodní zdroje a jejich využití", část "Nerostné suroviny a vliv těžby na životní prostředí" Strategického plánu výzkumu ČGS na období 2016 – 2020.

223500

Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin, 2014 - 2019, TAČR

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Poňavič, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2019

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000 pro roky 2014–2018

Vedoucí projektu: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Železné hory

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Novohradské hory

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Pošumaví

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Český ráj II

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Brdy

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Střední Morava

Vedoucí projektu: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321188

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Žihelská pánev

Vedoucí projektu: Mgr. Richard Lojka, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2018

321570

Tvorba přehledných geologických map na základě satelitních snímků a leteckých geofyzikálních dat a jejich využití pro interpretaci hranic korových bloků v oblasti Mongolského Altaje

Vedoucí projektu: RNDr. Pavel Hanžl, Dr. Trvání projektu: 01.03.2016–31.12.2018

322700

Dekorační a stavební kameny České republiky – editace internetové databáze a využití hornin pro ušlechtilé i stavební účely (průběžné pokračování)

V roce 2003 vznikl v České geologické službě projekt, jehož cílem je shromáždit veškeré informace o horninách České republiky, které se používají nebo v minulosti používaly k dekoračně stavebním účelům. Realizace projektu je odezvou na poptávku po kvalitních přírodních materiálech, která se postupně zvyšuje vzhledem k rozsahu poškození historických památek vytvořených z přírodních kamenů (tzv. nemoci kamene). V České republice se nachází řada zdrojů kamene vhodného pro ušlechtilou výrobu, přesto se kámen ve značné míře dováží z ciziny. Databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky upozorní na tyto zdroje a stane se uceleným informačním systémem přístupným na internetových stránkách ČGS. Zároveň přispěje k rozvoji spolupráce mezi geology, restaurátory, těžaři, kameníky, kamenosochaři, architekty, stavaři a odborníky zabývající se péčí o historické památky

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2005–Nezadáno

http://www.geology.cz/dekoracni-kameny

322900

Magmaticko-hydrotermální vývoj vyvinutého granitového pně Knöttel v ložiskové oblasti Krupka v Krušných horách

Vedoucí projektu: Mgr. Tereza Peterková Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2017

323000

Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské studie a diplomové práce

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Břízová, CSc. Trvání projektu: 01.01.1999–Nezadáno

331100

Ložisko Kongsberg, Norsko: podmínky vzniku stříbronosné mineralizace a zdroje rudonosných fluid

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Dobeš Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2018

331400

Experimentální výzkum minerálů Pt-skupiny

Vedoucí projektu: RNDr. Anna Vymazalová, Ph.D. Trvání projektu: 01.03.2017–31.12.2018

338600

Zpracování dat a dokončení publikací:Studium historické těžby a zpracování rud v Kr.horách

Vedoucí projektu: Mgr. Leona Bohdálková, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2016

344200

Databáze povrchových těžeben, ČGS, 2015-2016

Vedoucí projektu: RNDr. Josef Večeřa Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2016

380900

P_Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu, Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci (MPO, SURIS-aktualizace a implementace upřesněných údajů do databázové struktury aplikace)

Vedoucí projektu: Ing. Karel Rýda Trvání projektu: 01.01.2012–31.12.2017

382800

P_N_Registr opuštěných úložných míst po historické těžbě nerostných surovin - etapa 2017, + příprava začlenění do IT-SDDGP,2017

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Štrupl, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2019

382900

Prvotní šetření oznámených projevů starých důlních děl v roce 2016-2019

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Štrupl, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2019

384800

P_Ložiskový informační systém (LIS) - pasporty ložisek,PÚ z archivu OG vč. písemné agendy,2019

Vedoucí projektu: RNDr. Jaroslav Mojžíš Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2019

661100

Horizon 2020: ProSUM (Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste), EU,1.1.2015 - 31.12.2017.

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

661160

M4Shale Gas: Measuring, monitoring mitigating managing the environmental impact of shale gas

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.06.2015–01.12.2017

661180

Archaeomontan 2018, spolupráce se Svobodným státem Sasko 2014 - 2020,

ArchaeoMontan 2018 je mezinárodní projekt, který se věnuje výzkumu středověkého hornictví v saské a české části Krušných hor. Je součástí Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucí projektu: Ing. Petr Bohdálek Trvání projektu: 01.09.2015–31.08.2018

http://archaeomontan.eu/

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085518
fax: +420 251 818 748
bohdan.kribek@geologycz