Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Informační systémy

Projekty – Informační systémy

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Budování jednotného geovědního informačního systému" Strategického plánu výzkumu ČGS na období 2012 – 2015.

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000 pro roky 2014–2018

Vedoucí projektu: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Železné hory

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Novohradské hory

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Pošumaví

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Český ráj II

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Brdy

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Střední Morava

Vedoucí projektu: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321188

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Žihelská pánev

Vedoucí projektu: Mgr. Richard Lojka, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2018

322700

Dekorační a stavební kameny České republiky – editace internetové databáze a využití hornin pro ušlechtilé i stavební účely (průběžné pokračování)

V roce 2003 vznikl v České geologické službě projekt, jehož cílem je shromáždit veškeré informace o horninách České republiky, které se používají nebo v minulosti používaly k dekoračně stavebním účelům. Realizace projektu je odezvou na poptávku po kvalitních přírodních materiálech, která se postupně zvyšuje vzhledem k rozsahu poškození historických památek vytvořených z přírodních kamenů (tzv. nemoci kamene). V České republice se nachází řada zdrojů kamene vhodného pro ušlechtilou výrobu, přesto se kámen ve značné míře dováží z ciziny. Databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky upozorní na tyto zdroje a stane se uceleným informačním systémem přístupným na internetových stránkách ČGS. Zároveň přispěje k rozvoji spolupráce mezi geology, restaurátory, těžaři, kameníky, kamenosochaři, architekty, stavaři a odborníky zabývající se péčí o historické památky

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2005–Nezadáno

http://www.geology.cz/dekoracni-kameny

323000

Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské studie a diplomové práce

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Břízová, CSc. Trvání projektu: 01.01.1999–Nezadáno

328200

Tisk geologických a aplikovaných map

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2010–Nezadáno

340300

Rozvoj informačního www portálu ČGS

Projekt rozvoje webových prezentací ČGS.

Vedoucí projektu: Ing. Radek Svítil Trvání projektu: 01.01.2010–Nezadáno

342300

Rozvoj a údržba Národní geologické mapové databáze ČR, 2011-

Hlavním cílem projektu je údržba, úprava a rozvoj informačního systému Národní geologické databáze ČR (dále jen NGMD). Tato činnost vyplývá z potřeb tvorby geologických a speciálních map všech měřítek, konsolidace infrastruktury prostorových dat a jejich propojení na negrafické databáze – dokumentaci. Cíle zahrnují zejména: • další rozvoj datového modelu • automatizaci procesů s cílem zefektivnění a sjednocení prací v NGMD – (kartografické postupy, konverze dat, potřeby prezentačního datového modelu, atp.) – aplikace existujících skriptů na další datové sady • programování nástrojů pro desktop

Vedoucí projektu: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. Trvání projektu: 01.01.2011–Nezadáno

http://www.geology.cz/interni/projekty/projekty-interni/342300

342500

Implementace evropské směrnice INSPIRE v ČGS, 2012 - 2015

Projekt se zabývá postupným naplněním povinností vyplývajících pro ČGS z evropské směrnice INSPIRE (poskytování metadat, interoperabilních služeb a harmonizovaných dat k relevantním tématům z gesce ČGS).

Vedoucí projektu: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2012–Nezadáno

342700

Integrace infrastruktur ICT ČGS a ČGS – Geofond, Průběžně

Vedoucí projektu:  Richard Binko Trvání projektu: 01.01.2012–Nezadáno

343100

Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR, ČGS, průběžně

Vedoucí projektu: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–Nezadáno

http://www.geology.cz/lokality

343300

Upgrade mapového serveru České geologické služby, ČGS, průběžně

Cílem projektu je publikace nových datových sad prostřednictvím mapového serveru. Tvorba mapových aplikací. Údržba a rozšiřování funkcionality mapového serveru.

Vedoucí projektu: Ing. Martin Paleček Trvání projektu: 01.01.2013–Nezadáno

http://www.geology.cz/interni/projekty/projekty-interni/343300

343400

Správa, údržba a rozvoj geodatabáze PMČR50 v souvislosti s tvorbou nových půdních map a jejich ukádáním, tiskem a prezentací, ČGS, průběžně

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Sedláček (Brno) Trvání projektu: 01.01.2013–Nezadáno

343700

Implementace dat vertikálního geoelektrického sondování do centrálních databází ČGS, 2014-2015

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Hudečková Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2016

344000

Sklad hmotné dokumentace - Jeseník, ČGS,2015 - 2016

Vedoucí projektu: RNDr. Josef Večeřa Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2016

344200

Databáze povrchových těžeben, ČGS, 2015-2016

Vedoucí projektu: RNDr. Josef Večeřa Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2016

344300

Doplnění databáze seismických profilů o data odměřená v letech 1984-1994, propojení primárních a sekundárních dat, ČGS, 2015

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Hudečková Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2016

380900

P_Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu, Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci (MPO, SURIS-aktualizace a implementace upřesněných údajů do databázové struktury aplikace)

Vedoucí projektu: Ing. Karel Rýda Trvání projektu: 01.01.2012–31.12.2017

382300

Revize zákresů poddolovaných území a důlních děl na základě nových přírůstků digitální mapové dokumentace jako podklad pro šetření starých důlních děl a konsolidaci údajů opuštěných průzkumných důlních děl, ČGS,2019

Vedoucí projektu: Ing. Anna Horáková Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2019

382400

Vývoj technické, databázové a aplikační infrastruktury informačního systému ČGS pro efektivní vytváření, zpřístupnění a zabezpečení geologických informací pro řešení problematiky starých důlních děl a geologické kokumentace

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2017

382406

Vývoj technické, databázové a aplikační infrastruktury informačního systému ČGS pro efektivní vytváření, zpřístupnění a zabezpečení geologických informací pro řešení problematiky starých důlních děl a geologické kokumentace

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2017

382500

Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako základní podklad pro šetření starých důlních děl - III. etapa 2019

Vedoucí projektu: Mgr. Jolana Šanderová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2019

382600

Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl - etapa2019

Vedoucí projektu: Mgr. Jolana Šanderová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2019

382700

Revize stavu zajištění starých a opuštěných průzkumných důlních děl, 2019

Vedoucí projektu: RNDr. Pavel Šír Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2019

384800

P_Ložiskový informační systém (LIS) - pasporty ložisek,PÚ z archivu OG vč. písemné agendy,2019

Vedoucí projektu: RNDr. Jaroslav Mojžíš Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2019

ikonka odkazů Odkazy
ikona Mapový server
ikona Geologické lokality
ikona Virtuální muzeum
Registr svahových nestabilit
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420234742166
fax: +420 257 531 376
dana.capova@geologycz