Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Informační systémy

Projekty – Informační systémy

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Budování jednotného geovědního informačního systému" Strategického plánu výzkumu ČGS na období 2012 – 2015.

310850

Edice půd. map 1 : 50 000 - úprava digit. map zprac. AOPK ČR podle požadavků na map. výstupy ČGS, doplnění o vysvětlivky k mapám a tisk pro archiv

Vedoucí projektu: Ing. Jana Janderková Trvání projektu: 01.01.2020–31.12.2023

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000

Vedoucí projektu: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 oblast Železné hory

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Novohradské hory

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Pošumaví

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Český ráj II

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Brdy

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Střední Morava

Vedoucí projektu: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

322700

Dekorační a stavební kameny České republiky – editace internetové databáze a využití hornin pro ušlechtilé i stavební účely (průběžné pokračování)

V roce 2003 vznikl v České geologické službě projekt, jehož cílem je shromáždit veškeré informace o horninách České republiky, které se používají nebo v minulosti používaly k dekoračně stavebním účelům. Realizace projektu je odezvou na poptávku po kvalitních přírodních materiálech, která se postupně zvyšuje vzhledem k rozsahu poškození historických památek vytvořených z přírodních kamenů (tzv. nemoci kamene). V České republice se nachází řada zdrojů kamene vhodného pro ušlechtilou výrobu, přesto se kámen ve značné míře dováží z ciziny. Databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky upozorní na tyto zdroje a stane se uceleným informačním systémem přístupným na internetových stránkách ČGS. Zároveň přispěje k rozvoji spolupráce mezi geology, restaurátory, těžaři, kameníky, kamenosochaři, architekty, stavaři a odborníky zabývající se péčí o historické památky

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2005–31.12.2030

http://www.geology.cz/dekoracni-kameny

328200

Tisk geologických a aplikovaných map.

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2010–11.11.2050

342700

Integrace infrastruktur ICT ČGS a ČGS – Geofond, Průběžně

Vedoucí projektu:  Richard Binko Trvání projektu: 01.01.2012–11.11.2050

343100

Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR, ČGS, průběžně.

Vedoucí projektu: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–11.11.2050

http://www.geology.cz/lokality

343400

Správa, údržba a rozvoj geodatabáze PMČR50 v souvislosti s tvorbou nových půdních map a jejich ukládáním, tiskem a prezentací, ČGS, průběžně.

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Sedláček (Brno) Trvání projektu: 01.01.2013–11.11.2050

382300

Revize zákresů poddolovaných území a důlních děl na základě nových přírůstků digitální mapové dokumentace jako podklad pro šetření starých důlních děl a konsolidaci údajů opuštěných průzkumných důlních děl, 2022

Vedoucí projektu: Ing. Anna Horáková Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2022

382500

Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako základní podklad pro šetření starých důlních děl,2022

Vedoucí projektu: Mgr. Jolana Šanderová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2022

382600

Zpracování a vyhodnocení mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl - etapa 2022

Vedoucí projektu: Mgr. Jolana Šanderová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2022

382700

Revize zabezpečených SDD a OPDD podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, r.2022

Spolupráce s Odborem geologie MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Pavel Šír Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2022

384800

Ložiskový informační systém (LIS), 2021, dokončení scanu dokumentů MŽP

Spolupráce s Odborem geologie MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Jaroslav Mojžíš Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2021

ikonka odkazů Odkazy
ikona Mapový server
ikona Geologické lokality
ikona Virtuální muzeum
Registr svahových nestabilit
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742166
dana.capova@geologycz