Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Analýza zranitelnosti krajiny

Projekty – Analýza zranitelnosti krajiny

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Analýza zranitelnosti krajiny přírodními a antropogenními procesy" Strategického plánu výzkumu ČGS na období 2012 – 2015.

223700

TA04030824: Výzkum a hodnocení rizik svahových nestabilit v liniích hlavních plánovaných dopravních koridorů, TAČR, Program ALFA, 2014 - 2017.

Vedoucí projektu: Ing. Jan Šikula, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2017

321070

Registr svahových nestabilit, 2011 –

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D. Trvání projektu: 01.01.2011–Nezadáno

323000

Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské studie a diplomové práce

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Břízová, CSc. Trvání projektu: 01.01.1999–Nezadáno

338000

Dokončení výstupů projektu SoilTrEC - izotopy, ČGS, 2015-2016,2017

Vedoucí projektu: RNDr. Martin Novák, CSc. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

http://www.geology.cz/soiltrec

338100

Dokončení výstupů projektu SoilTrEC – monitoring/modelování, ČGS, 2015-2016, 2017

Vedoucí projektu: RNDr. Pavel Krám, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

http://www.geology.cz/soiltrec

338500

Stanovení poměru izotopů zinku ve vybraných malých povodích sítě GEOMON, ČGS, 2015-2016, 2017

Vedoucí projektu: Mgr. Alexandre Andronikov, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2018

338600

Zpracování dat a dokončení publikací:Studium historické těžby a zpracování rud v Kr.horách

Vedoucí projektu: Mgr. Leona Bohdálková, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2016

350020

Geologický dozor sanace sesuvu Dobkovičky (D8), ČGS, pruběžně

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl Trvání projektu: 01.01.2013–Nezadáno

383900

P_N_Radon 2017 v rámci R-programu: Prostorové variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách klastických sedimentů (flyš, pánve),2017

Vedoucí projektu: RNDr. Ivan Barnet, CSc. Trvání projektu: 01.01.2016–31.12.2018

384200

P_Aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech v ČR 2017 (mimo D8), dokumentace významných liniových staveb a aktualizace Registru SN na www.geology.cz. Zpřístupnění bodových sesuvů v mapě svahových nestabilit (SN),2017

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D. Trvání projektu: 01.01.2016–31.12.2018

611130

GAČR 15-21373S(panel P503): Izotopová hmotová bilance lokalit znečištěných chrómem podle poměru četnosti 53Cr/52Cr pevných a kapalných vzorků, 2015 -2017.

Vedoucí projektu: RNDr. Martin Novák, CSc. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

611140

GAČR 15-11674S (panel P210): Model mobilizace a geochemické cykly potenciálně nebezpečných prvků a organických látek ve vyhořelých uhelných haldách, 2015-2017.

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

635900

Národní centrum pro účinky - plnění závazku ČR k mezinárodní úmluvě o dálkovém přenosu škodlivin

Vedoucí projektu: RNDr. Jakub Hruška, CSc. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2025

646700

Těžba a zpracování CU,Pb,Zn a Co rud v subsaharské Africe - přírodní geochemická laboratoř pro studium chování polutantů

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc. Trvání projektu: 01.01.2016–31.12.2018

661010

SLAvONIC -Effects of soil alteration on nitrogen and carbon cycling, FP 7-PEOPLE-2013-CIG, 1.8.2013 - 31.7.2017.

Vedoucí projektu: Mgr. Filip Oulehle, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–31.12.2017

661210

SoWa

Vedoucí projektu: RNDr. Jakub Hruška, CSc. Trvání projektu: 01.01.2016–31.12.2017

682000

Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti,MZV (ČRA), 2014-2016.

Vedoucí projektu: Mgr. Aleš Havlín, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–30.09.2018

http://www.geology.cz/gruzie-spoluprace

682100

Studie přírodních fenoménů ohrožujících zemědělskou produkci ve vybraných zónách SNNPR, Etiopie

Vedoucí projektu: doc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Trvání projektu: 19.06.2015–31.12.2018

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085333
fax: +420 251 818 748
martin.novak@geologycz