Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Projekty

Projekty

Podle odborného zaměření jsou výzkumné projekty České geologické služby zařazeny do sedmi hlavních výzkumných priorit:

 1. Výzkum stavby a vývoje zemské kůry
 2. Biodiverzita a globální změny v minulosti
 3. Analýza zranitelnosti krajiny přírodními a antropogenními procesy
 4. Výzkum a hodnocení stavu podzemních vod (množství, limity, kvalita)
 5. Výzkum nerostných zdrojů a vlivu jejich těžby a úpravy na životní prostředí
 6. Výzkum environmentálních technologií
 7. Budování jednotného geovědního informačního systému

V roce 2013 řeší výzkumné týmy České geologické služby celkem 138 projektů:

 • 10 projektů výzkumu vývoje a inovací (z toho 8 ve spoluřešitelství)
 • 78 interních projektů
 • 22 projektů Grantové agentury ČR (z toho 8 ve spoluřešitelství)
 • 3 projekty pro Ministerstvo životního prostředí
 • 10 projektů v rámci mezinárodní spolupráce, financovaných nebo spolufinancovaných EU a Českou republikou
 • 7 projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
 • 5 projektů Operačních programů
 • 3 projekty zahraniční rozvojové spolupráce

Při posledním hodnocení výsledků výzkumu, provedeném v roce 2012 Radou vlády pro výzkum a vývoj, se ČGS stala nejúspěšnější institucí v rámci resortu MŽP a nejúspěšnější státní příspěvkovou organizací v ČR zabývající se výzkumem (z 49 hodnocených). Ze všech 508 hodnocených subjektů v ČR obsadila 22. místo, čímž předstihla řadu ústavů Akademie věd ČR i vysokých škol.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089549
fax: +420 257 531 376
jana.prochazkova@geologycz