Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Přírodní zdroje > Podzemní vody > Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod ve vybraných oblastech ČR

Princip trvale udržitelného stavu podzemních vod vyžaduje zajištění rovnováhy mezi odběry podzemních vod a jejich doplňováním, při kterém je dosažen tzv. dobrý stav těchto vod. Zásoby podzemní vody jsou v čase a prostoru hydrogeologických struktur proměnlivé. Z toho důvodu je důležité stanovení velikosti zásob podzemních vod průběžně aktualizovat zejména v bilančně napjatých hydrogeologických rajonech, nejlépe v šestiletém cyklu Plánů oblastí povodí.

Přehodnocení zásob podzemních vod v 58 vybraných hydrogeologických rajonech, které svou rozlohou pokrývají přibližně jednu třetinu území České republiky, bylo provedeno v rámci řešení projektu „Rebilance zásob podzemních vod“.

Projekt probíhal v letech 7/2010–6/2016 a byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, Státním fondem životní prostředí a Ministerstvem životního prostředí v rámci OPŽP, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobvyklých přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod, číslo výzvy 14.

Terénní měření a odběr vzorků podzemních vod z významného pramene, lokalita Konětopy

Terénní měření a odběr vzorků podzemních vod z významného pramene, lokalita Konětopy (Autor: Jan Čurda)

S využitím moderních i klasických metod byly v 58 hydrogeologických rajonech stanoveny přírodní zdroje podzemních vod s 50% a 80% zabezpečeností. Stanovení dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod respektuje ochranu přírody a krajiny. Zároveň výstupy projektu obsahují podmínky, za jakých je možné podzemní vody v hodnocených hydrogeologických rajonech využívat s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, resp. v souladu s rámcovou směrnicí EU pro vodu 2000/60/ES.

Nositelem projektu byla Česká geologická služba, která zajišťovala jak koordinaci všech prací na projektu, tak část odborných prací vlastními specialisty. Na řešení projektu se podílela řada vědeckých institucí a odborných firem.

Řešení projektu probíhalo v režimu geologických prací v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

Schema

ikonka odkazů Odkazy
ikona Rebilance
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089562
renata.kadlecova@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089569
petr.mixa@geologycz