Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Přírodní zdroje > Podzemní vody > Hydrogeologické mapování

Hydrogeologické mapování

Cílem hydrogeologického mapování je všestranné poznání, popis a zobrazení výskytu a režimu podzemích a povrchových vod a upřesnění charakteru hydrogeologických struktur. Součástí je zhodnocení podmínek tvorby podzemních vod, infiltračních oblastí a míst akumulace v hodnoceném území. Hydrogeologická mapa obsahuje také informace o hydraulických parametrech horninového prostředí a důležité informace o chemickém složení a kvalitě podzemních vod z hlediska jejich využití pro vodárenské účely.

Hydrogeologické mapy poskytují podklady pro optimální využívání přírodních zdrojů podzemních vod a jejich ochranu. Jsou zdrojem informací pro státní správu i soukromý sektor při územním plánování, sanačních opatřeních a pro ochranu přírody obecně.

Od roku 2008 je hydrogeologické mapování součástí geologického mapování v měřítku 1 : 25 000. Pro vybrané mapové listy vznikají hydrogeologické mapy, hydrogeologická schémata a textové vysvětlivky charakterizující hydrogeologické poměry mapového listu. Současně je vyvíjena metodika sestavování hydrogeologických map a schémat a efektivního způsobu zobrazení získaných dat.

Výřez z hydrogeologické mapy listu 25-231 Rožnov pod Radhoštěm

Výřez z hydrogeologické mapy listu 25-231 Rožnov pod Radhoštěm.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429271
eva.krystofova@geologycz