Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Přírodní zdroje > Podzemní vody > Aplikovaná hydrogeologie

Aplikovaná hydrogeologie

Aplikovaný hydrogeologický a hydrochemický výzkum horninového prostředí se zaměřuje zejména na horninové prostředí pevných hornin s puklinovou propustností. Jedná se o projekty spojené s vyhledáváním a hodnocením vhodného prostředí pro situování podzemních úložišť a zásobníků včetně hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

Voda je hlavním transportním médiem kontaminace z prostoru úložiště do biosféry, proto je identifikace preferenčních cest proudění podzemních vod a hydraulických vlastností hornin jedním z nejdůležitějších podkladů pro bezpečnostní analýzy podzemních staveb. Neméně důležitý je chemizmus podzemních vod, který je ovlivněn rychlostí a průběhem chemických reakcí mezi vodou, horninou a geotechnickými bariérami.

Příklad komplexního grafického zpracování dat z vrtu MEV-1 lokalita Melechov v rámci projektu MPO FR-TI1/367.

Příklad komplexního grafického zpracování dat z vrtu MEV-1 lokalita Melechov v rámci projektu MPO FR-TI1/367.

Hydrogeologický výzkum v ČGS se v této oblasti věnuje získávání a hodnocení dat z výzkumných lokalit v granitoidech. Pro tento účel byla zpracována nová metodika terénních měření v horninovém prostředí s velmi nízkou propustností a vyvinuto technické vybavení pro hydrodynamické zkoušky a pro odběry neporušených vzorků podzemních vod z jednotlivých puklina puklinových zón v úzkoprofilových vrtech. Tato zařízení jsou uznána jako užitné vzory a je zahájeno řízení k jejich patentování.

Terénní měření hydraulických vlastností hornin ve vrtu na lokalitě Tis u Blatna

Terénní měření hydraulických vlastností hornin ve vrtu na lokalitě Tis u Blatna (Autor: Oldřich Myška)

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085240
lenka.rukavickova@geologycz