Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Věda a výzkum > Přírodní zdroje > Podzemní vody

Podzemní vody

Výzkum v oblasti podzemních vod je motivován potřebou poznání mechanizmů a zákonitostí proudění podzemních vod v hydrogeologických strukturách, stanovení hydraulických vlastností hornin a chemického složení podzemních vod. Výsledkem je definování podmínek tvorby podzemních vod, infiltračních oblastí, míst akumulace a drenáže v hodnocené struktuře.

Získané poznatky slouží v praktických aplikacích pro hodnocení zdrojů podzemních vod, jejich využitelnosti, kvality a strategie jejich ochrany. Informace o chemickém složení podzemních vod jsou využívány jako podklady pro posouzení jejich vhodnosti pro vodárenské účely.

Aplikovanou součástí hydrogeologických výzkumů je také problematika ukládání nebezpečných odpadů a surovin do horninového prostředí. Zde je výzkum zaměřen na hydraulické vlastnosti pevných hornin a na vývoj metodiky a technického vybavení pro terénní testy v maloprofilových vrtech.

Hlavními směry výzkumu ČGS v oblasti podzemních vod v současné době jsou:

Ikonka Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod

Projekt zahrnuje přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech a přípravu metodického a organizačního základu pro systémové a pravidelné přehodnocování přírodních zdrojů podzemních vod na celém území ČR v budoucích letech.

Ikonka Hydrogeologické mapování

Hydrogeologické mapování

Specialisté ČGS se v rámci edice geologických map 1 : 25 000 věnují tvorbě hydrogeologických map a schémat včetně vysvětlujících textů.

Ikonka Aplikovaná hydrogeologie

Aplikovaná hydrogeologie

ČGS se dlouhodobě zabývá studiem hydraulických vlastností puklinového prostředí pevných hornin při řešení projektů orientovaných na ukládání odpadů a surovin do horninového prostředí.

Podzemní vody České republiky Podzemní vody České republiky

Jiří Krásný et al.

ikonka odkazů Odkazy
ikona Rebilance
ikona Mapový server
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085240
fax: +420 251 818 748
lenka.rukavickova@geologycz