Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Přírodní zdroje > Podzemní vody

Podzemní vody

Výzkum v oblasti podzemních vod je motivován potřebou poznání mechanizmů a zákonitostí proudění podzemních vod v hydrogeologických strukturách, stanovení hydraulických vlastností hornin a chemického složení podzemních vod. Výsledkem je definování podmínek tvorby podzemních vod, infiltračních oblastí, míst akumulace a drenáže v hodnocené struktuře.

Získané poznatky slouží v praktických aplikacích pro hodnocení zdrojů podzemních vod, jejich využitelnosti, kvality a strategie jejich ochrany. Informace o chemickém složení podzemních vod jsou využívány jako podklady pro posouzení jejich vhodnosti pro vodárenské účely.

Aplikovanou součástí hydrogeologických výzkumů je také problematika ukládání nebezpečných odpadů a surovin do horninového prostředí. Zde je výzkum zaměřen na hydraulické vlastnosti pevných hornin a na vývoj metodiky a technického vybavení pro terénní testy v maloprofilových vrtech.

Hlavními směry výzkumu ČGS v oblasti podzemních vod v současné době jsou:

Ikonka Turow

Důl Turów a podzemní voda

Informace k vlivu polského hnědouhelného dolu Turów na podzemní vody v České republice

Ikonka Hydrogeologické mapování

Hydrogeologické mapování

Specialisté ČGS se v rámci edice geologických map 1 : 25 000 věnují tvorbě hydrogeologických map a schémat včetně vysvětlujících textů.

Ikonka Aplikovaná hydrogeologie

Aplikovaná hydrogeologie

ČGS se dlouhodobě zabývá studiem hydraulických vlastností puklinového prostředí pevných hornin při řešení projektů orientovaných na ukládání odpadů a surovin do horninového prostředí.

Ikonka

Podzemní voda kolektoru kvartérních fluviálních sedimentů

ČGS se v období 2013-2017 podílela na řešení projektu NAZV QJ 1320213 „Inovace systémů zemědělského hospodaření v prostředí kvartérních sedimentů, jejich ověření a aplikace v ochranných pásmech vodních zdrojů“. V rámci tohoto projektu vznikla publikace KVARTÉRNÍ SEDIMENTY, PODZEMNÍ VODA A ZEMĚDĚLSTVÍ.

Ikonka Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod

V letech 2010–2016 ČGS koordinovala významný projekt Rebilance zásob podzemních vod. Projekt zahrnuje přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech a přípravu metodického a organizačního základu pro systémové a pravidelné přehodnocování přírodních zdrojů podzemních vod na celém území ČR v budoucích letech.

ResiBil

ČGS se v období 2017-2020 podílela na řešení projektu ResiBil - Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání, podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj, z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Projekt byl zaměřený na společnou ochranu podzemních vodních zdrojů v příhraniční oblasti.

Podzemní vody České republiky Podzemní vody České republiky

Jiří Krásný et al.

ikonka odkazů Odkazy
ikona Rebilance
ikona Mapový server
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085240
lenka.rukavickova@geologycz