Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Přírodní zdroje > Výzkum geoenergií

Výzkum geoenergií

Výzkum v oblasti environmentálních a geo-energetických technologií je veden potřebou reagovat - i v oblasti geologických věd - na nové lokální i globální výzvy naší doby. Problematika změny klimatu, zajištění energetické bezpečnosti nebo připravované vize nízkouhlíkové ekonomiky přinášejí nová témata výzkumu a vývoje, spojená s novými pohledy na využití geologického prostředí.

Tato problematika je výrazně mezioborová; protínají se zde poznatky a zkušenosti z řady různých geologických oborů – od obecné a strukturní geologie přes hydrogeologii, geofyziku, geotechniku, geochemii a rezervoárové inženýrství až po využití informačních technologií, či dokonce některé sociálně vědní disciplíny.

ČGS při svých aktivitách v této oblasti využívá svých zkušeností v oboru aplikované geologie, který poskytuje metodické zastřešení dané problematiky. Hlavními směry environmentálního a geo-energetického výzkumu ČGS jsou:

Ikonka Ukládání radioaktivních odpadů

Ukládání radioaktivních odpadů

ČGS se podílí na projektech úložiště vysoce aktivního odpadu v ČR, zahrnující komplexní detailní geologický, geofyzikální a geochemický výzkum, včetně vrtných prací a systému testů v žulovém masivu na testovací lokalitě Melechov.

Ikonka skladování energie v geologickém prostředí

Skladování energie v geologickém prostředí

ČGS se podílí na výzkumných projektech zaměřených na využití horninového prostředí pro skladování tepelné energie v podmínkách České republiky.

Ikonka pro výzkum geotermální energie

Výzkum geotermální energie

ČGS se podílí na výzkumných projektech zaměřených na využití tepelné energie zemského nitra v podmínkách České republiky.

Ikona pro Využití podzemních prostor vzniklých těžbou nerostných surovin

Využití podzemních prostor vzniklých těžbou nerostných surovin

ČGS se dlouhodobě zabývá zkoumáním možností účelného využití rozsáhlého potenciálu podzemních prostor vzniklých historickou i nedávnou důlní činností, včetně využití důlních vod.

Ikonka Ukládání CO2

Technologie CCS a geologické ukládání oxidu uhličitého

ČGS se díky své účastí v mezinárodních projektech EU GeoCapacity, CO2NET-EAST, CGS Europe, REPP-CO2 a ENOS stala průkopníkem mezi novými zeměmi EU ve výzkumu ukládání oxidu uhličitého do vhodných geologických struktur s cílem omezení vypouštění skleníkových plynů do atmosféry.

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429289
vit.hladik@geologycz