Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Přírodní zdroje > Výzkum geoenergií

Výzkum geoenergií

Výzkum v oblasti environmentálních a geo-energetických technologií je veden potřebou reagovat - i v oblasti geologických věd - na nové lokální i globální výzvy naší doby. Problematika změny klimatu, zajištění energetické bezpečnosti nebo připravované vize nízkouhlíkové ekonomiky přinášejí nová témata výzkumu a vývoje, spojená s novými pohledy na využití geologického prostředí.

Tato problematika je výrazně mezioborová; protínají se zde poznatky a zkušenosti z řady různých geologických oborů – od obecné a strukturní geologie přes hydrogeologii, geofyziku, geotechniku, geochemii a rezervoárové inženýrství až po využití informačních technologií, či dokonce některé sociálně vědní disciplíny.

ČGS při svých aktivitách v této oblasti využívá svých zkušeností v oboru aplikované geologie, který poskytuje metodické zastřešení dané problematiky. Hlavními směry environmentálního a geo-energetického výzkumu ČGS jsou:

Ikonka Ukládání radioaktivních odpadů

Ukládání radioaktivních odpadů

ČGS se podílí na projektech úložiště vysoce aktivního odpadu v ČR, zahrnující komplexní detailní geologický, geofyzikální a geochemický výzkum, včetně vrtných prací a systému testů v žulovém masivu na testovací lokalitě Melechov.

Ikonka skladování energie v geologickém prostředí

Skladování energie v geologickém prostředí

ČGS se podílí na výzkumných projektech zaměřených na využití horninového prostředí pro skladování tepelné energie v podmínkách České republiky.

Ikonka pro výzkum geotermální energie

Výzkum geotermální energie

ČGS se podílí na výzkumných projektech zaměřených na využití tepelné energie zemského nitra v podmínkách České republiky. Výsledky výzkumu jak mělké, tak i hluboké geotermální energie jsou poskytovány pro plánování a další rozvoj využití jejího potenciálu. Mapy geotermálního potenciálu ČR i mapy omezení jeho využití jsou zveřejněny v mapové aplikaci www.geology.cz/teplozeme/.

Ikona pro Využití podzemních prostor vzniklých těžbou nerostných surovin

Využití podzemních prostor vzniklých těžbou nerostných surovin

ČGS se dlouhodobě zabývá zkoumáním možností účelného využití rozsáhlého potenciálu podzemních prostor vzniklých historickou i nedávnou důlní činností, včetně využití důlních vod.

Ikonka Ukládání CO2

Technologie CCS a geologické ukládání oxidu uhličitého

ČGS se díky své účastí v mezinárodních projektech EU GeoCapacity, CO2NET-EAST, CGS Europe, REPP-CO2 a ENOS stala průkopníkem mezi novými zeměmi EU ve výzkumu ukládání oxidu uhličitého do vhodných geologických struktur s cílem omezení vypouštění skleníkových plynů do atmosféry.

ikonka odkazů Odkazy
Geotermální potenciál ČR

Mapová aplikace (geotermální potenciál, střety zájmů).

Portál GeoPLASMA-CE

Mělká geotermální energie ve střední Evropě (lokality Ašsko, Broumovsko atd.)

Informační portál pro technologie CCS

(zachytávání a ukládání CO2)

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089550
antonin.tym@geologycz