Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Přírodní zdroje

Přírodní zdroje a jejich využití

Přírodní zdroje jsou prvky a síly přírody, jejichž užitné hodnoty dokáže člověk využít pro svoje potřeby. Rovnováha mezi potřebou ekonomického rozvoje společnosti a využíváním přírodních zdrojů je nutným předpokladem pro zachování krajiny budoucím generacím a je dnes v popředí společenského vědomí. K této společenské potřebě ČGS přispívá výzkumem přírodních zdrojů v oblasti nerostných surovin, podzemních vod a geoenergií v České republice i v zahraničí.

ikona Nerostné suroviny

Nerostné suroviny

ČGS dlouhodobě patří k rozhodujícím organizacím zaměřeným na průběžné vyhodnocování možností využití nerostného surovinového potenciálu České republiky a vlivu těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí.

ikonka Podzemní vody

Podzemní vody

Problematika podzemních vod zahrnuje komplexní studium hydrogeologických systémů, hodnocení zdrojů podzemních vod, jejich využitelnosti, kvality a strategie jejich ochrany. Základem je regionální hydrogeologické mapování a nadstavbou aplikovaný hydrogeologický výzkum zaměřený na problematiku ukládání odpadů a surovin do horninového prostředí.

Ikonka Geoenergie

Výzkum geoenergií

Environmentální a geo-energetické technologie, které jsou předmětem výzkumu v ČGS, zahrnují skladování energie v geologickém prostředí, využití geotermální energie, ukládání oxidu uhličitého a radioaktivních odpadů nebo využití podzemních prostor vzniklých těžbou nerostných surovin.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Urbanistická geologie města Liberce

Modelová územní studie.

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085227
tamara.sidorinova@geologycz