Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Věda a výzkum > Přírodní zdroje

Přírodní zdroje a jejich využití

Přírodní zdroje jsou prvky a síly přírody, jejichž užitné hodnoty dokáže člověk využít pro svoje potřeby. Rovnováha mezi potřebou ekonomického rozvoje společnosti a využíváním přírodních zdrojů je nutným předpokladem pro zachování krajiny budoucím generacím a je dnes v popředí společenského vědomí. K této společenské potřebě ČGS přispívá výzkumem přírodních zdrojů v oblasti nerostných surovin, podzemních vod a geoenergií v České republice i v zahraničí.

ikona Nerostné suroviny

Nerostné suroviny

ČGS dlouhodobě patří k rozhodujícím organizacím zaměřeným na průběžné vyhodnocování možností využití nerostného surovinového potenciálu České republiky a vlivu těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí.

ikonka Podzemní vody

Podzemní vody

Problematika podzemních vod zahrnuje komplexní studium hydrogeologických systémů, hodnocení zdrojů podzemních vod, jejich využitelnosti, kvality a strategie jejich ochrany. Základem je regionální hydrogeologické mapování a nadstavbou aplikovaný hydrogeologický výzkum zaměřený na problematiku ukládání odpadů a surovin do horninového prostředí.

Ikonka Geoenergie

Výzkum geoenergií

Environmentální a geo-energetické technologie, které jsou předmětem výzkumu v ČGS, zahrnují skladování energie v geologickém prostředí, využití geotermální energie, ukládání oxidu uhličitého a radioaktivních odpadů nebo využití podzemních prostor vzniklých těžbou nerostných surovin.

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085227
fax: +420 251 818 748
tamara.sidorinova@geologycz