Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Informační podpora výzkumu

Informační podpora vědy a výzkumu

Na této stránce najdete dokumenty spojené s hodnocením výzkumu a vývoje, popis druhů výsledků, metodiky, dostupné citační databáze, pomoc při tvorbě citací, výsledky hodnocení a další užitečné informace.

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou hodnoceny podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace a komplexní informace o všech aspektech vědy, výzkumu a inovací v ČR lze najít na internetových stránkách www.rvvi.cz/ .

Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací po roce 2017

Popis nového hodnocení a dokumenty s tím spojené

Druhy výsledků

Specifikace druhů výsledků podle poslední platné metodiky

Rejstřík informací o výsledcích (RIV)

Zde naleznete podrobné informace o RIV

Uznatelná periodika, citovanost autorů

Periodika jsou hodnocená podle platné metodiky na základě citačních databází Web of Knowledge a Scopus a seznamu českých recenzovaných periodik. Pokud je periodikum obsaženo ve všech zdrojích současně, počítá se nejvyšší hodnota. Není třeba oznamovat přiznání impakt faktoru a tím zařazení časopisu do výše hodnocené skupiny.

Chcete-li ověřit svou publikační činnost a citovanost, je třeba použít citační rejstříky Web of Science a Scopus.

Journal citation reports

Seznam impaktovaných časopisů, včetně přidělených impakt fatorů

Web of Science

Scopus

Citace a citování

Bibliografické odkazy pro seznamy a citace

Soubor webových stránek soustředěný kolem této hlavní webové stránky prezentuje základní příklady bibliografických referencí na informační zdroje (tradiční i elektronické)

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Časopisy

Seznam odkazů na vybrané české i zahraniční časopisy s geovědní a přírodovědnou tématikou.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
hana.breiterova@geologycz