Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty financované ze zahraničí

Projekty financované ze zahraničí

Ze zahraničních zdrojů jsou spolufinancovány nejen některé projekty realizované v mezinárodních konsorciích, ale i další projekty, jejichž je ČGS řešitelem, například projekty Operačního programu Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost či OP Praha Adaptabilita, které jsou spolufinancovány ze Strukturálních fondů EU.

661080

Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 7.2014 - 30.6.2015, MŠMT

Vedoucí projektu: Ing. Patrik Fiferna Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2015

http://www.svet-geologie.cz/

661160

M4Shale Gas: Measuring, monitoring mitigating managing the environmental impact of shale gas

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.06.2015–01.12.2017

661260

GeoPlasma-CE Strategie pro využívání mělké geotermální energie ve Střední Evropě: plánování, ohodnocení a mapování

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2016–30.06.2019

661280

RESIBIL - Bilance vodních zdrojů ve východní části česko - saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání

ResiBil je mezinárodní EU projekt zaměřený na provedení bilance a zhodnocení možnosti dlouhodobého užívání zásob podzemních vod v česko-saském pohraničí v závislosti na očekávané dopady vlivu klimatických změn. Projekt přispěje k efektivnímu využívání a čerpání podzemních vod. Jeho výstupy budou podkladem pro další odhady a výpočty zásob podzemních vod a možnosti jejich čerpání. Je součástí Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: 100267011. Projektoví partneři: Lead partner: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. PP1 Česká geologická služba. PP2 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce.

Vedoucí projektu: RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D. Trvání projektu: 13.01.2016–31.12.2020

661290

100283037 Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR

Hlavním přínosem tohoto projektu je zejména zintenzivnění a prohloubení spolupráce českých a německých institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy v souvislosti s plánovanou vysokorychlostní železniční tratí Drážďany – Ústí n/L – Praha. Dále jde o získání informací z odborných analýz důležitých pro rozhodování institucí v obou zemích při plánování rozvoje dopravy a občanské vybavenosti, prohloubení znalostí místních poměrů a potřeb občanů v sociální a ekonomické oblasti a návrhy přínosů kvalitní a moderní dopravy. Mimo dopravní a socio-ekonomické sekce je třetím pilířem projektu sekce geologická, jejímž cílem je odborné posouzení geologické stavby území, kterým vysokorychlostní trať povede, včetně geologického 3D modelu zkoumaného území.

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl Trvání projektu: 18.04.2017–31.05.2020

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/projekty/interreg-sncz

661300

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800 Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí, CzechGeo/EPOS-Sci

Projekt CzechGeo/EPOS-Sci je zaměřen na dobudování a modernizaci observatoří a jejich sítí a na podporu pěti výzkumných programů s využitím modernizované výzkumné infrastruktury. (1) Výzkum vnitrodeskové seismicity na území České republiky a v jejím blízkém okolí, (2) Struktura kontinentální litosféry a mapování reliéfu rozhraní LAB v širším okolí Alp, (3) Rozvoj infrastruktury v oblasti GNSS, gravimetrie a zemských slapů, (4) Geodynamika a (5) Geologická a geofyzikální datová infrastruktura pro podporu výzkumu. Cílem modernizace je zlepšení kvality dat co do přesnosti a citlivosti, zlepšení prostorového pokrytí oblasti a významný nárůst počtu stanic s kvalitativně lepším vybavením a s on-line přenosem do datových center.

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.04.2017–31.07.2020

http://www.czechgeo.cz/

661310

Mapy paleogeograficzne permskich lądowych basenów Europy Środkowej

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Trvání projektu: 19.04.2018–18.04.2021

661500

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792 Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.06.2017–31.05.2020

661600

16_013/0001782-01 Výzkum klíčových ekosystémových interakcí půdy a vody na výzkumné infrastruktuře SoWa (ČGS spolupříjemce)

Vedoucí projektu: RNDr. Jakub Hruška, CSc. Trvání projektu: 01.05.2017–30.04.2020

661700

Geohazard impact assessment for urban areas — UGeohaz

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2018–31.12.2019

661800

MINLAND

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Rambousek Trvání projektu: 01.12.2017–31.12.2019

661900

GECON - Geologická příhraniční kooperační síť

Vedoucí projektu: Ing. Patrik Fiferna Trvání projektu: 01.03.2018–28.02.2021

662000

TravelEX - Underground resources travelling exhibition

Vedoucí projektu: Ing. Patrik Fiferna Trvání projektu: 01.03.2018–31.12.2020

662100

International Network of Raw Materials Training Centres (INTERMIN)

Vedoucí projektu: RNDr. Dalibor Mašek Trvání projektu: 03.05.2018–28.02.2021

662200

HotLime - Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks - Cross-domain Implications and Impacts

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.07.2018–01.07.2021

662300

GeoERA Information Platform Project (GIP-P)

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662400

MUSE - Managing Urban Shallow geothermal Energy

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662500

3DGEO-EU 3D geomodeling for Europe

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Franěk, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662600

GeoConnect3de Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662700

Hydrogeological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems

Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Grundloch Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662800

Resources of groundwater, harmonized at Cross-Border and Pan-European Scale

Vedoucí projektu: Mgr. Eva Kryštofová Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662900

Mineral Intelligence for Europe

Vedoucí projektu: Mgr. Tereza Peterková Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

663000

820852 - Forecasting and Assessing Europe’s Strategic Raw Materials needs

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Rambousek Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

663200

COST Geothermal DHC Nové geotermální zdroje pro bezuhlíkové teplárenské soustavy

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 15.10.2019–15.10.2023

663300

EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 15.10.2019–30.04.2023

663400

Building partnership and konwledge base towards sustainable use of undergound in cities

Předmětem iniciativy je navázání spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti urbánní geologie, geomatiky a 3D modelování. Iniciativa se zaměřuje na přenos zkušeností v usnadnění přístupu a využívání 2D/3D geologických dat obcemi, propagaci urbánní geologie za účelem snížení environmentálních dopadů využívání podzemí a za účelem vývoje nových technologií. Partnerem iniciativy je Geologická služba Norska.

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Jelének Trvání projektu: 29.06.2020–30.06.2021

663500

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017379 Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků pro ČGS

Vedoucí projektu:  Anna Velímková Trvání projektu: 01.09.2020–31.12.2022

663600

TACR KAPPA TO01000112 CO2-SPICER - CO2 Storage Pilot in a Carbonate Reservoir

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.11.2020–30.04.2024

668000

Rebilance zásob podzemních vod, 1.7.2010 - 30.6.2015 (SFŽP v rámci OPŽP prioritní osa 6, finance EU ČR)

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Mixa Trvání projektu: 01.01.2010–31.12.2015

http://www.geology.cz/rebilance

669400

R&Dialogue - Research & Civil Society Dialogue towards a low-carbon society, 7. Rámcový program EU, 1.6.2012 - 30.11.2015.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.01.2012–31.12.2015

682200

PanAfGeo: Geovědní odbornosti a kvalifikace v afrických geologických službách

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2021

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089566
ivana.svojtkova@geologycz