Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty financované ze zahraničí

Projekty financované ze zahraničí

Ze zahraničních zdrojů jsou spolufinancovány nejen některé projekty realizované v mezinárodních konsorciích, ale i další projekty, jejichž je ČGS řešitelem, například projekty Operačního programu Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost či OP Praha Adaptabilita, které jsou spolufinancovány ze Strukturálních fondů EU.

611300

GA ČR 20-20785J (Panel 210) Pátrání po stopách biogenicity a způsobu alterace zrn mikrobiálních facií devonu a karbonu, příklady z Českého masivu.

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislava Vodrážková, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2020–31.12.2022

661010

SLAvONIC -Effects of soil alteration on nitrogen and carbon cycling, FP 7-PEOPLE-2013-CIG, 1.8.2013 - 31.7.2017.

Vedoucí projektu: Mgr. Filip Oulehle, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–31.12.2017

661090

Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal marINe Environment: Insights fromalkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems

Vedoucí projektu: Dr.sc.nat. Tomáš Magna Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2019

661100

Horizon 2020: ProSUM (Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste), EU,1.1.2015 - 31.12.2017.

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

661130

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2), Norské fondy 2009 - 2014, 23.12.2015 - 30.6.2016.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2016

http://www.geology.cz/repp-co2

661160

M4Shale Gas: Measuring, monitoring mitigating managing the environmental impact of shale gas

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.06.2015–01.12.2017

661180

Archaeomontan 2018, spolupráce se Svobodným státem Sasko 2014 - 2020,

ArchaeoMontan 2018 je mezinárodní projekt, který se věnuje výzkumu středověkého hornictví v saské a české části Krušných hor. Je součástí Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucí projektu: Ing. Petr Bohdálek Trvání projektu: 01.09.2015–31.08.2018

http://archaeomontan.eu/

661260

Strategie pro využívání mělké geotermální energie ve Střední Evropě: plánování, ohodnocení a mapování

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2016–30.06.2019

661270

Možnosti pevninského ukládání CO2 v Evropě

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.09.2016–31.08.2020

661280

RESIBIL - Bilance vodních zdrojů ve východní části česko - saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání

ResiBil je mezinárodní EU projekt zaměřený na provedení bilance a zhodnocení možnosti dlouhodobého užívání zásob podzemních vod v česko-saském pohraničí v závislosti na očekávané dopady vlivu klimatických změn. Projekt přispěje k efektivnímu využívání a čerpání podzemních vod. Jeho výstupy budou podkladem pro další odhady a výpočty zásob podzemních vod a možnosti jejich čerpání. Je součástí Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: 100267011. Projektoví partneři: Lead partner: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. PP1 Česká geologická služba. PP2 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce.

Vedoucí projektu: RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D. Trvání projektu: 13.01.2016–30.06.2019

661290

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2020

661700

Geohazard impact assessment for urban areas — UGeohaz

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2018–31.12.2019

661800

MINLAND

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Rambousek Trvání projektu: 01.12.2017–31.12.2019

682200

PanAfGeo: Geovědní odbornosti a kvalifikace v afrických geologických službách

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2019

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089566
fax: +420 257 531 376
ivana.svojtkova@geologycz