Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty financované ze zahraničí

Projekty financované ze zahraničí

Ze zahraničních zdrojů jsou spolufinancovány nejen některé projekty realizované v mezinárodních konsorciích, ale i další projekty, jejichž je ČGS řešitelem, například projekty Operačního programu Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost či OP Praha Adaptabilita, které jsou spolufinancovány ze Strukturálních fondů EU.

310910

TESTOVÁNÍ VYUŽITÍ BEZPILOTNÍCH LETADEL A VIRTUÁLNÍ REALITY PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY

Vedoucí projektu: Mgr. Lucie Koucká Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

661160

M4Shale Gas: Measuring, monitoring mitigating managing the environmental impact of shale gas

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.06.2015–01.12.2017

661310

2017/26 / M / ST10 / 00646 Mapy paleogeograficzne permskich lądowych basenów Europy Środkowej

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Trvání projektu: 19.04.2018–18.04.2021

661700

Geohazard impact assessment for urban areas — UGeohaz

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2018–31.12.2019

661900

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087 GECON - Geologická příhraniční kooperační síť

Vedoucí projektu: Ing. Patrik Fiferna Trvání projektu: 01.03.2018–28.02.2021

662100

International Network of Raw Materials Training Centres (INTERMIN)

Vedoucí projektu: RNDr. Dalibor Mašek Trvání projektu: 03.05.2018–28.02.2021

662200

HotLime - Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks - Cross-domain Implications and Impacts

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.07.2018–01.07.2021

662300

GeoERA Information Platform Project (GIP-P)

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662400

MUSE - Managing Urban Shallow geothermal Energy

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662500

3DGEO-EU 3D geomodeling for Europe

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Franěk, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662600

GeoConnect3de Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662700

Hydrogeological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems

Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Grundloch Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662800

Resources of groundwater, harmonized at Cross-Border and Pan-European Scale

Vedoucí projektu: Mgr. Eva Kryštofová Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662900

Mineral Intelligence for Europe

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Gabriel, CSc. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

663000

820852 - Forecasting and Assessing Europe’s Strategic Raw Materials needs

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Rambousek Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

663200

COST Geothermal DHC Nové geotermální zdroje pro bezuhlíkové teplárenské soustavy

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 15.10.2019–15.10.2023

663300

e-shape - Satelitní data nové generace a tvorba inovativních aplikací

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 15.10.2019–30.04.2023

663400

Building partnership and konwledge base towards sustainable use of undergound in cities

Předmětem iniciativy je navázání spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti urbánní geologie, geomatiky a 3D modelování. Iniciativa se zaměřuje na přenos zkušeností v usnadnění přístupu a využívání 2D/3D geologických dat obcemi, propagaci urbánní geologie za účelem snížení environmentálních dopadů využívání podzemí a za účelem vývoje nových technologií. Partnerem iniciativy je Geologická služba Norska.

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Jelének Trvání projektu: 29.06.2020–30.06.2021

663500

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017379 Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků pro ČGS

Cílem projektu je zdokonalování a prohloubení vědomostí výzkumných pracovníků, dále pak navázání vědeckých spoluprací napříč státy. Pracovníci tímto získají jedinečnou možnost k vyzkoušení práce se stroji a aplikacemi, které se v tuto chvíli na našem pracovišti a ani v rámci ČR nenachází. Během stáží budou mít možnost setkat se špičkami ve svém oboru a následně předat zkušenosti touto cestou získané ostatním zaměstnancům ČGS.

Vedoucí projektu:  Anna Velímková Trvání projektu: 01.09.2020–31.12.2022

663600

TACR KAPPA TO01000112 CO2-SPICER - CO2 Storage Pilot in a Carbonate Reservoir

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.11.2020–30.04.2024

663700

TO01000220 Osud a budoucnost uhliku v lesích (CatchCaN)

Vedoucí projektu: RNDr. Jakub Hruška, CSc. Trvání projektu: 01.01.2021–30.04.2024

663800

HyStorIES - Hydrogen Storage In European Subsurface

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

682200

PanAfGeo: Geovědní odbornosti a kvalifikace v afrických geologických službách

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2021

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089566
ivana.svojtkova@geologycz