Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty zahraniční rozvojové spolupráce > Zambie (2008–2010)

Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrální provincie a provincie Copperbelt, Zambie

Doba trvání: 2008–2010
Financování: MŽP/MZV
Vedoucí projektu: doc. RNDr. Bohdan Kříbek, Dr.Sc.

Záměrem projektu bylo vymezení kontaminovaných ploch, posouzení environmentálních rizik a stanovení nejvhodnějších environmentálních technologií v oblasti města Kabwe v Centrální provincii a v oblasti měst Luanshya a Ndola v zambijské provincii Copperbelt. Terénní práce byly zaměřeny zejména na posouzení stupně kontaminace půd v oblasti bývalých hutí a kontaminace hospodářských plodin (sladkých brambor, kasavy a kukuřice), včetně zhodnocení zdravotních rizik při jejich konzumaci. Byl stanoven stupeň kontaminace řečištních sedimentů a povrchových vod a stanoveny priority sanačních a rekultivačních prací ve studovaných oblastech.

Zvláštní pozornost byla věnována posouzení kontaminace povrchových a podzemních vod únikem technologických roztoků a suspenzí z úložiště chemických odpadů po chemickém zpracování měděných rud v závodě Bwana Mkubwa. Vzhledem k tomu, že je oblast města Ndoly silně postižena prašným spadem z vápenek a cementáren, byl na žádost Městské rady Ndoly monitorován rozsah území, ve kterém množství prašného spadu přesahuje zambijský environmentální limit.

V rámci projektu bylo provedeno i dlouhodobé monitorování kontaminace povrchových vod a sedimentů řeky Kafue, která odvodňuje celou oblast Copperbeltu. Toto dlouhodobé monitorování umožnilo identifi kovat jednotlivé zdroje kontaminace a posoudit, do jaké míry jsou efektivní opatření přijímaná důlními společnostmi při omezení kontaminace říčních toků.

Velmi důležitou součástí projektu byla výchova zambijských specialistů a studentů Zambijské univerzity. V rámci projektu byly vypracovány tři diplomové práce. Výsledky projektu byly odborné veřejnosti prezentovány na řadě mezinárodních konferencí a v rámci jednodenního semináře organizovaného pro důlní společnosti i pro širokou veřejnost ve městě Kitwe v Zambii. V rámci projektu byla také poskytnuta metodická i materiální pomoc nevládní organizaci „Citizens for a better environment“, která monitoruje plnění environmentálních závazků důlních společností.

Výsledky projektu jsou vůbec nejrozsáhlejším zhodnocením vlivu průmyslové kontaminace na životní prostředí nejen v Zambii, ale i v celé Africe. Umožnily státním orgánům zefektivnit jejich úsilí při koordinaci environmentálního managementu a zvýšily zájem obyvatelstva postižených oblastí o stav životního prostředí. Orgány místní samosprávy mohou použít výsledky projektu jako základ pro své environmentální rozhodování, počínaje územním plánováním a konče udržitelným rozvojem místní surovinové základny.

Zdroje kontaminace v oblasti města Kabwe

Oblast města Kabwe patří k nejvíce kontaminovaným oblastem v Africe. Zdrojem kontaminace je nejen prašný spad z bývalé olověné a zinkové hutě, ale i znečištění způsobené současnou průmyslovou výrobou chemikálií a feromanganu. (Autor: Bohdan Kříbek)

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089545
jana.prochazkova@geologycz