Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty zahraniční rozvojové spolupráce > Peru (2003–2006, 2007–2010)

Geomorfologický a hydrogeologický výzkum v regionu Piura v severním Peru

Doba trvání: 2003–2006 a 2007-2010
Financování: MŽP/MZV
Vedoucí projektu: Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., a Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.

V letech 2007 až 2010 realizovala ČGS ve spolupráci s firmou AQUATEST, a. s., projekt v severním Peru, jenž měl za úkol zhodnotit zranitelnost středního a dolního toku řek Piury a Chiry přírodními riziky. Projekt navazoval na hodnocení přírodních rizik v horní a střední části povodí těchto dvou řek, které tu prováděli naši geologové v letech 2003–2006. Výskyt přírodních katastrof v regionu Piura souvisí především s fenoménem El Nino. Jde zejména o záplavy, akumulaci sedimentů, erozi půdy a její zasolování. Dalším úkolem projektu bylo zhodnotit hydrogeologickou situaci oblasti, navrhnout způsoby vedoucí k efektivnějšímu využívání stávajících zdrojů podzemní vody a také vyhledávat zdroje nové.

Na základě analýzy satelitních snímků a detailní terénní dokumentace byla vytvořena geomorfologická mapa a mapy přírodních rizik a inženýrskogeologických rajonů. Hydrogeologická část projektu vycházela ze studia archivních dat, terénní dokumentace a matematického modelování. Hlavními výstupy jsou hydrogeologické schéma oblasti, mapa kvality povrchových a podzemních vod a ocenění zásob podzemní vody. Výsledky projektu představují základní data pro územní plánování, využívání přírodních zdrojů a ochranu území před přírodními riziky. Projekt byl financován z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR.

Těžba soli v depresi Salina Grande

Během povodňových epizod dochází k zaplavování rozsáhlých území. V depresích, odkud voda nemůže odtéct, dochází postupně v důsledku evaporace ke vzniku solných krust. Snímek zachycuje těžbu soli v depresi Salina Grande, jejíž dno se nachází v hloubce více než dvaceti metrů pod úrovní moře. (Autor: Michal Rajchl)

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089545
jana.prochazkova@geologycz