Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty zahraniční rozvojové spolupráce > Etiopie (2006-2008)

Průzkum zdrojů vod se zaměřením na oblasti postižené suchem (Etiopie)

Doba trvání: 2006–2008
Financování: MŽP/MZV
Vedoucí projektu: RNDr. Jiří Zvelebil

Etiopie je rozlehlá země na severovýchodě Afriky. Její povrch tvoří náhorní plošiny a africký rift. Hlavním odvětvím ekonomiky je zde zemědělství, které však trápí dva velké problémy – nedostatek vody (povrchové i podzemní) a eroze půdy. Vlivem změny globálního klimatu dochází ke snižování četnosti dešťových srážek, na kterých je zemědělství závislé. Odlesňování velkých ploch vede ke snižování zásob podzemní vody, zatímco přívalové deště, dopadající na povrch krajiny bez vegetace, jen výrazně přispívají k erozi zemědělské půdy.

Etiopie přitom vlastní ohromné zásoby podzemní vody, které však neumí sama využívat. A tak má ke kvalitní pitné vodě přístup pouze 15 % obyvatel.

V letech 2006–2008 probíhal v Etiopii projekt, který měl přispět k syntéze geoekologických a sociálně-ekonomických informací o zemském povrchu, půdě a jejím využití, povrchové a podzemní vodě i o tzv. geohazardech – zvláště pak povrchových sesuvech a erozi. Tento projekt byl založen na spolupráci domácích geologů (Etiopská geologická služba) a odborníků z Čech (Aquatest, a. s., ČGS).

Výsledkem spolupráce geologů obou zemí byla tvorba hydrogeologických map, map kvality podzemní a povrchové vody a zhodnocení geodynamických jevů ve formě map geohazardů na vybraných mapových listech. Na jejich základě se nyní v Etiopii hloubí nové vrty – zdroje pitné vody, staví se přehrady pro zadržování vody z přívalových dešťů a aplikují se protierozní opatření.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089545
jana.prochazkova@geologycz