Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Ostatní projekty v zahraničí

Ostatní projekty v zahraničí

Experti ČGS rovněž realizují v rámci národních grantových programů výzkum geologických jevů v zahraničních lokalitách, jako např. v Antarktidě, Africe či v Asii.

611210

18-24281S: Vznikly orogény západní Gondwany mechanismem inverze riftových domén?

Projekt navrhuje studium raného konvergentního vývoje v systému orogenních pásem Kaoko–Dom Feliciano–Gariep odkrytém v Namíbii, Uruguayi a Brazílii. Předcházející studie ukázala, že předkolizní vývoj v této oblasti byl reprezentován 200 milionů let trvajícím riftingem a že inverze riftové domény proběhla brzy po rozpadu kontinentu, t.j. zřejmě bez vzniku významné oceánské domény, která by mohla být následně subdukována. Studie se zaměří na podmínky rané kolize a s ní spojeného magmatismu v pásech Kaoko a Dom Feliciano. Je rozdělena do tří podprojektů: a) tektonický vývoj interní části orogenního systému Kaoko–Dom Feliciano–Gariep; b) tektonický vývoj západního předpolí v pásu Dom Feliciano a c) magmatismus během raných stádií konvergentního vývoje. Projekt poskytne odpověď na otázku, zda je raný konvergentní vývoj studovaného orogenního systému kompatibilní s existencí subdukční zóny, a nebo jestli je systém pouze invertovanou riftovou doménou, ve které nehrála oceánská kůra významnější roli.

Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Konopásek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2018–30.06.2021

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089566
ivana.svojtkova@geologycz