Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty řešené v mezinárodním konsorciu

Projekty řešené v mezinárodním konsorciu

Další významnou oblastí aktivit jsou o vědeckovýzkumné projekty řešené v mezinárodních konsorciích, Jedná se např. o projekty Rámcových programů EU, Finančních mechanismů EHP a Norska či projekty bilaterální spolupráce financované jak z národních, tak ze zahraničních zdrojů. Tyto vědeckovýzkumné projekty zasahují do všech prioritních oblastí Strategického plánu výzkumu ČGS.

611300

20-20785J: Pátrání po stopách biogenicity a způsobu alterace zrn mikrobiálních facií devonu a karbonu, příklady z Českého masivu.

Projekt se zabývá mikrobiálními faciemi spojenými s jedněmi z nejdramatičtějších událostí fanerozoika, a to kellwasserským (svrchní devon) a hangenbergským (devon-karbon) eventem, a rovněž dvěma událostmi středního devonu, bazálním chotečským a kačáckým eventem. Pozornost bude zaměřena na mikrostrukturní a mikrotexturní charakteristiky mikritických precipitátů a rovněž na posouzení úlohy tafonomických procesů. Plánujeme dokumentovat a interpretovat různé způsoby alterace zrn a přispět tak k otázce vzniku peloidů (mikritizovaných zrn). Dále plánujeme testovat, zda výše uvedené extinkce měly vliv na strukturu mikrobiálních společenstev. Dokumentace mikrostruktur a morfologických znaků na ultrastrukturální úrovni je klíčová, navíc však bude provedena analýza prvků vzácných zemin, neb jde o ověřený a nezávislý indikátor mikrobiálně indukované a/nebo zprostředkované precipitace CaCO3.

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislava Vodrážková, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2020–31.12.2022

661160

M4Shale Gas: Measuring, monitoring mitigating managing the environmental impact of shale gas

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.06.2015–01.12.2017

661310

2017/26 / M / ST10 / 00646 Mapy paleogeograficzne permskich lądowych basenów Europy Środkowej

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Trvání projektu: 19.04.2018–18.04.2021

661700

Geohazard impact assessment for urban areas — UGeohaz

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2018–31.12.2019

661900

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087 GECON - Geologická příhraniční kooperační síť

Vedoucí projektu: Ing. Patrik Fiferna Trvání projektu: 01.03.2018–28.02.2021

662100

International Network of Raw Materials Training Centres (INTERMIN)

Vedoucí projektu: RNDr. Dalibor Mašek Trvání projektu: 03.05.2018–28.02.2021

662200

HotLime - Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks - Cross-domain Implications and Impacts

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.07.2018–01.07.2021

662300

GeoERA Information Platform Project (GIP-P)

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662400

MUSE - Managing Urban Shallow geothermal Energy

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662500

3DGEO-EU 3D geomodeling for Europe

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Franěk, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662600

GeoConnect3de Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662700

Hydrogeological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems

Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Grundloch Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662800

Resources of groundwater, harmonized at Cross-Border and Pan-European Scale

Vedoucí projektu: Mgr. Eva Kryštofová Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662900

Mineral Intelligence for Europe

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Gabriel, CSc. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

663000

820852 - Forecasting and Assessing Europe’s Strategic Raw Materials needs

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Rambousek Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

663200

COST Geothermal DHC Nové geotermální zdroje pro bezuhlíkové teplárenské soustavy

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 15.10.2019–15.10.2023

663300

e-shape - Satelitní data nové generace a tvorba inovativních aplikací

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 15.10.2019–30.04.2023

663400

Building partnership and konwledge base towards sustainable use of undergound in cities

Předmětem iniciativy je navázání spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti urbánní geologie, geomatiky a 3D modelování. Iniciativa se zaměřuje na přenos zkušeností v usnadnění přístupu a využívání 2D/3D geologických dat obcemi, propagaci urbánní geologie za účelem snížení environmentálních dopadů využívání podzemí a za účelem vývoje nových technologií. Partnerem iniciativy je Geologická služba Norska.

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Jelének Trvání projektu: 29.06.2020–30.06.2021

663600

TACR KAPPA TO01000112 CO2-SPICER - CO2 Storage Pilot in a Carbonate Reservoir

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.11.2020–30.04.2024

682200

PanAfGeo: Geovědní odbornosti a kvalifikace v afrických geologických službách

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2021

682500

ET-2020-077-RO-31140 Kompilace národní geologické a hydrogeologické mapy v měřítku 1:1,000,000 pro celé území Etiopie

Hlavním záměrem projektu (2020-2023) je kompilace národní geologické a hydrogeologické mapy Etiopie v měřítku 1:1.000.000. Tyto mapové výstupy pomohou při řešení akutního nárůstu poptávky po dodávkách pitné vody a pro další praktické účely v různých odvětvích průmyslu a budování státní infrastruktury a udržitelného zemědělství. Kromě toho bude zvýšena odborná kapacita odborníků a vládních úředníků v praktickém využití geovědních informací. Dále bude vytvořen interaktivní on-line mapový systém tak, aby mapové výstupy byly volně přístupné všem zájemcům o využití geovědních dat. Těžištěm aktivit v roce 2020 byla tvorba nového topografického podkladu pro zpracování mapových výstupů, reinterpretace geofyzikálních dat a dat dálkového průzkumu Země, tvorba nové geologické legendy, regionálněgeologického členění území a stratigrafie.

Vedoucí projektu: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2020–30.11.2023

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089566
ivana.svojtkova@geologycz