Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty řešené v mezinárodním konsorciu

Projekty řešené v mezinárodním konsorciu

Další významnou oblastí aktivit jsou o vědeckovýzkumné projekty řešené v mezinárodních konsorciích, Jedná se např. o projekty Rámcových programů EU, Finančních mechanismů EHP a Norska či projekty bilaterální spolupráce financované jak z národních, tak ze zahraničních zdrojů. Tyto vědeckovýzkumné projekty zasahují do všech prioritních oblastí Strategického plánu výzkumu ČGS.

611300

GA ČR 20-20785J (Panel 210) Pátrání po stopách biogenicity a způsobu alterace zrn mikrobiálních facií devonu a karbonu, příklady z Českého masivu.

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislava Vodrážková, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2020–31.12.2022

661090

Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal marINe Environment: Insights fromalkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems

Vedoucí projektu: Dr.sc.nat. Tomáš Magna Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2019

661100

Horizon 2020: ProSUM (Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste), EU,1.1.2015 - 31.12.2017.

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2017

661130

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2), Norské fondy 2009 - 2014, 23.12.2015 - 30.6.2016.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.01.2015–31.12.2016

http://www.geology.cz/repp-co2

661160

M4Shale Gas: Measuring, monitoring mitigating managing the environmental impact of shale gas

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.06.2015–01.12.2017

661180

Archaeomontan 2018, spolupráce se Svobodným státem Sasko 2014 - 2020,

ArchaeoMontan 2018 je mezinárodní projekt, který se věnuje výzkumu středověkého hornictví v saské a české části Krušných hor. Je součástí Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucí projektu: Ing. Petr Bohdálek Trvání projektu: 01.09.2015–31.08.2018

http://archaeomontan.eu/

661250

Nový přístup pro modelování degradace půd s využitím superspektrálních dat

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 01.06.2016–31.05.2018

661260

Strategie pro využívání mělké geotermální energie ve Střední Evropě: plánování, ohodnocení a mapování

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2016–30.06.2019

661270

Možnosti pevninského ukládání CO2 v Evropě

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.09.2016–31.08.2020

661280

RESIBIL - Bilance vodních zdrojů ve východní části česko - saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání

ResiBil je mezinárodní EU projekt zaměřený na provedení bilance a zhodnocení možnosti dlouhodobého užívání zásob podzemních vod v česko-saském pohraničí v závislosti na očekávané dopady vlivu klimatických změn. Projekt přispěje k efektivnímu využívání a čerpání podzemních vod. Jeho výstupy budou podkladem pro další odhady a výpočty zásob podzemních vod a možnosti jejich čerpání. Je součástí Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: 100267011. Projektoví partneři: Lead partner: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. PP1 Česká geologická služba. PP2 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce.

Vedoucí projektu: RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D. Trvání projektu: 13.01.2016–30.06.2019

661290

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2020

661700

Geohazard impact assessment for urban areas — UGeohaz

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2018–31.12.2019

682200

PanAfGeo: Geovědní odbornosti a kvalifikace v afrických geologických službách

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2019

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089566
fax: +420 257 531 376
ivana.svojtkova@geologycz