Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty řešené v mezinárodním konsorciu

Projekty řešené v mezinárodním konsorciu

Další významnou oblastí aktivit jsou o vědeckovýzkumné projekty řešené v mezinárodních konsorciích, Jedná se např. o projekty Rámcových programů EU, Finančních mechanismů EHP a Norska či projekty bilaterální spolupráce financované jak z národních, tak ze zahraničních zdrojů. Tyto vědeckovýzkumné projekty zasahují do všech prioritních oblastí Strategického plánu výzkumu ČGS.

611300

GA ČR 20-20785J (Panel 210) Pátrání po stopách biogenicity a způsobu alterace zrn mikrobiálních facií devonu a karbonu, příklady z Českého masivu.

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislava Vodrážková, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2020–31.12.2022

661160

M4Shale Gas: Measuring, monitoring mitigating managing the environmental impact of shale gas

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.06.2015–01.12.2017

661260

GeoPlasma-CE Strategie pro využívání mělké geotermální energie ve Střední Evropě: plánování, ohodnocení a mapování

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2016–30.06.2019

661280

RESIBIL - Bilance vodních zdrojů ve východní části česko - saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání

ResiBil je mezinárodní EU projekt zaměřený na provedení bilance a zhodnocení možnosti dlouhodobého užívání zásob podzemních vod v česko-saském pohraničí v závislosti na očekávané dopady vlivu klimatických změn. Projekt přispěje k efektivnímu využívání a čerpání podzemních vod. Jeho výstupy budou podkladem pro další odhady a výpočty zásob podzemních vod a možnosti jejich čerpání. Je součástí Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: 100267011. Projektoví partneři: Lead partner: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. PP1 Česká geologická služba. PP2 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce.

Vedoucí projektu: RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D. Trvání projektu: 13.01.2016–31.12.2020

661290

100283037 Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR

Hlavním přínosem tohoto projektu je zejména zintenzivnění a prohloubení spolupráce českých a německých institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy v souvislosti s plánovanou vysokorychlostní železniční tratí Drážďany – Ústí n/L – Praha. Dále jde o získání informací z odborných analýz důležitých pro rozhodování institucí v obou zemích při plánování rozvoje dopravy a občanské vybavenosti, prohloubení znalostí místních poměrů a potřeb občanů v sociální a ekonomické oblasti a návrhy přínosů kvalitní a moderní dopravy. Mimo dopravní a socio-ekonomické sekce je třetím pilířem projektu sekce geologická, jejímž cílem je odborné posouzení geologické stavby území, kterým vysokorychlostní trať povede, včetně geologického 3D modelu zkoumaného území.

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl Trvání projektu: 18.04.2017–31.05.2020

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/projekty/interreg-sncz

661310

Mapy paleogeograficzne permskich lądowych basenów Europy Środkowej

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Trvání projektu: 19.04.2018–18.04.2021

661700

Geohazard impact assessment for urban areas — UGeohaz

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2018–31.12.2019

661800

MINLAND

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Rambousek Trvání projektu: 01.12.2017–31.12.2019

661900

GECON - Geologická příhraniční kooperační síť

Vedoucí projektu: Ing. Patrik Fiferna Trvání projektu: 01.03.2018–28.02.2021

662000

TravelEX - Underground resources travelling exhibition

Vedoucí projektu: Ing. Patrik Fiferna Trvání projektu: 01.03.2018–31.12.2020

662100

International Network of Raw Materials Training Centres (INTERMIN)

Vedoucí projektu: RNDr. Dalibor Mašek Trvání projektu: 03.05.2018–28.02.2021

662200

HotLime - Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks - Cross-domain Implications and Impacts

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.07.2018–01.07.2021

662300

GeoERA Information Platform Project (GIP-P)

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662400

MUSE - Managing Urban Shallow geothermal Energy

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662500

3DGEO-EU 3D geomodeling for Europe

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Franěk, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662600

GeoConnect3de Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662700

Hydrogeological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems

Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Grundloch Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662800

Resources of groundwater, harmonized at Cross-Border and Pan-European Scale

Vedoucí projektu: Mgr. Eva Kryštofová Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

662900

Mineral Intelligence for Europe

Vedoucí projektu: Mgr. Tereza Peterková Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

663000

820852 - Forecasting and Assessing Europe’s Strategic Raw Materials needs

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Rambousek Trvání projektu: 01.07.2018–30.06.2021

663200

COST Geothermal DHC Nové geotermální zdroje pro bezuhlíkové teplárenské soustavy

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 15.10.2019–15.10.2023

663300

EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 15.10.2019–30.04.2023

663400

Building partnership and konwledge base towards sustainable use of undergound in cities

Předmětem iniciativy je navázání spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti urbánní geologie, geomatiky a 3D modelování. Iniciativa se zaměřuje na přenos zkušeností v usnadnění přístupu a využívání 2D/3D geologických dat obcemi, propagaci urbánní geologie za účelem snížení environmentálních dopadů využívání podzemí a za účelem vývoje nových technologií. Partnerem iniciativy je Geologická služba Norska.

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Jelének Trvání projektu: 29.06.2020–30.06.2021

663600

TACR KAPPA TO01000112 CO2-SPICER - CO2 Storage Pilot in a Carbonate Reservoir

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.11.2020–30.04.2024

669400

R&Dialogue - Research & Civil Society Dialogue towards a low-carbon society, 7. Rámcový program EU, 1.6.2012 - 30.11.2015.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.01.2012–31.12.2015

682200

PanAfGeo: Geovědní odbornosti a kvalifikace v afrických geologických službách

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2021

682500

ET-2020-077-RO-31140 Geological and hydrogeological map compilation on a 1:1 000 000 scale for the entire terittory of Ethiopia

Vedoucí projektu: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2020–30.11.2023

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089566
ivana.svojtkova@geologycz