Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce

Mezinárodní aktivity a spolupráce

Česká geologická služba se účastní celé řady aktivit, jejichž nedílnou součástí je spolupráce se zahraničními partnery:

Projekty rozvojové spolupráce

K významným oblastem činnosti ČGS patří projekty zahraniční rozvojové spolupráce, jejichž cílem je odstraňování chudoby, podpora ekonomického a sociálního rozvoje a podpora ochrany životního prostředí v rozvojových zemích. Doménou odborníků ČGS v těchto projektech je geologické mapování, vyhledávání ložisek nerostných surovin, hodnocení geologických rizik či hodnocení negativních dopadů těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.

Projekty řešené v mezinárodním konsorciu

Další významnou oblastí aktivit jsou o vědeckovýzkumné projekty řešené v mezinárodních konsorciích, Jedná se např. o projekty Rámcových programů EU, Finančních mechanismů EHP a Norska či projekty bilaterální spolupráce financované jak z národních, tak ze zahraničních zdrojů. Tyto vědeckovýzkumné projekty zasahují do všech prioritních oblastí Strategického plánu výzkumu ČGS.

Projekty financované ze zahraničí

Ze zahraničních zdrojů jsou spolufinancovány nejen některé projekty realizované v mezinárodních konsorciích, ale i další projekty, jejichž je ČGS řešitelem, například projekty Operačního programu Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost či OP Praha Adaptabilita, které jsou spolufinancovány ze Strukturálních fondů EU.

Ostatní projekty v zahraničí

Experti ČGS rovněž realizují v rámci národních grantových programů výzkum geologických jevů v zahraničních lokalitách, jako např. v Antarktidě, Africe či v Asii.

Členství České geologické služby v mezinárodních asociacích

Česká geologická služba je aktivním členem řady významných mezinárodních asociací.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089566
ivana.svojtkova@geologycz