Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Interakce biosféra-geosféra-atmosféra > Kontaminace půd

Kontaminace, degradace a eroze půd

Půda představuje neobnovitelný a limitovaný zdroj, na kterém je člověk existenčně závislý a který plní v krajinném ekosystému nejen produkční, ale i ekologické a sociální funkce.

Pedologická skupina ČGS je v současné době jediným specializovaným pedologickým pracovištěm v rámci rezortních institucí MŽP. Hlavním předmětem činnosti je průzkum půd, tvorba digitálních půdních map a map půdotvorných substrátů a hodnocení kvality a degradace půd.

Potřeba aktuálních prostorových informací o půdách vzrůstá i v souvislosti s požadavky evropské legislativy. Za významný projekt ČGS v oblasti pedologie lze považovat tvorba digitálních půdních map v měřítku 1 : 50 000, které představuje cenný zdroj informací jak pro státní správu tak i pro aktivity vědeckých, výzkumných a vzdělávacích institucí.

Pedologické pracoviště je zapojeno do programů INSPIRE a EIONET.

Dystric Nitisol, Etiopie

Dystric Nitisol, Etiopie (Autor: Jana Janderková)

Řešené projekty, popř. spolupráce na projektech

Aktualizace edice půdních map v měřítku 1 : 50 000

Základní geologické mapování České republiky 1:25 000

Studie přírodních fenoménů ohrožujících zemědělskou produkci ve vybraných zónách SNNPR, Etiopie

Vymezení pozice a zhodnocení rizikovosti struskové depozice v NPP Rudické propadání

Podrobné geologicko-geomorfologické podklady pro studie retence vody v krajině

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429246
jana.janderkova@geologycz
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429258
jan.sedlacek.brno@geologycz