Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Informační systémy > Rozvoj IS > Národní geologická mapová databáze

Národní geologická mapová databáze ČR

Národní geologická mapová databáze (NGMD) je relativně nový termín, který je možné definovat jako ideový koncept pro vytvoření integrovaného geologického informačního systému – komplexní znalostní báze, který by jednak zahrnoval veškerá data a informace uložené v odborných mapových archivech, ale zároveň plnil úlohu datového úložiště pro geovědní data a informace vznikající ze soudobých geologických mapovacích programů realizovaných v různých měřítkách.

Návrh koncepce, která byla rozpracována v rámci disertační práce R. Tomase (2005), vycházel z detailní analýzy dosaženého stavu rozvoje jednotlivých geologických mapových databází v ČR – GEOČR 25, 50, 500 a DigArchiv, a zároveň zohledňoval současný stav budování národních geologických mapových databází v zahraničí, zejména v USGS (USA). Koncept tvorby NGMD byl dále ovlivněn zvýšenou poptávkou společnosti po geovědních informacích na regionální i globální úrovni a snahou o zpřístupnění více informačních podkladů pro základní rekognoskaci terénu a konstrukci geologické mapy. To umožňuje vznik přesnějších dat, a zároveň ukazuje možnosti používání nástrojů GIS pro odborné pracovníky ČGS (Tomas 2007; Tomas, Krejčí 2006).

V roce 2006 byla v ČGS zahájena postupná implementace koncepce NGMD. Byl vytvořen konceptuální datový model NGMD, který vycházel z datového modelu GEOČR25 použitého pro geologické mapování 1 : 25 000. Pro následné vytvoření prototypu fyzické databáze (ESRI geodatabáze) byl model GEOČR25 na základě analýzy informačního obsahu výrazně rozšířen o geovědní data a informace, které v současné době existují v nestrukturované podobě, např. ve formě Vysvětlivek ke geologickým mapám. V současné době je model nadále upravován pro potřeby tvorby geologických map v měřítku 1 : 25 000 podle nové mapovací směrnice.

Součástí tvorby NGMD bylo i vytvoření moderního metainformačního systému geovědních informací založeného na mezinárodních normách ISO-19115 a 19139 odrážející současné požadavky na tvorbu metadat v národním a mezinárodním kontextu (Krejčí a kol.).

ikonka odkazů Odkazy
ESRI - systém pro kompletní GIS
ikona Databáze ČGS
ikona Mapový server
ikona Micka
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429220
fax: +420 543 212 370
zuzana.krejci@geologycz