Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Věda a výzkum > Informační systémy > Mezinárodní aktivity

Mezinárodní aktivity

Mezinárodní projekty týkající se využití informatiky v geovědních oborech

OneGeology - celosvětová iniciativa geologických služeb, která byla zahájena roku 2007 jako příspěvek geologické komunity k Mezinárodnímu roku planety Země. Jejím cílem je vytvoření a zpřístupnění dynamické geologické mapy světa v měřítku 1 : 1 000 000 pomocí budování globálních informačních infrastruktur.

V období 1.9.2008 až 31.8.2010 probíhal projekt Evropské komise (EC/DG Information Society & Media) OneGeology-Europe. Cílem projektu bylo zpřístupnění geologických prostorových dat celé Evropy. Projekt, na němž se podílelo 30 organizací (z toho 21 evropských geologických služeb), je významným příspěvkem geologické komunity v rámci tvorby globálních informačních infrastruktur životního prostředí (INSPIRE, SEIS, GMES aj.). Pracovníci Útvaru informatiky České geologické služby vedli v rámci projektu samostatný podprojekt (Work Package) zaměřený na tvorbu mnohojazyčného metainformačního systému a významným způsobem byli zapojeni do řešení ostatních podprojektů, například zpřístupnění geologické mapy Evropy v novém geoportálu.

V rámci 7. rámcového programu Evropské komise probíhala v letech 2008-2011 přípravná fáze projektu African-European Georesources Observation System (AEGOS), který si klade za cíl vytvoření pan-africké infrastruktury založené na využití interoperabilních dat a uživatelsky orientovaných služeb k posílení udržitelného využití geologických zdrojů v Africe. Na projektu se podílí 9 evropských geologických služeb, 8 afrických partnerů a 4 mezinárodní organizace. ČGS vedla podprojekt pro technickou specifikaci architektury systému.

Členství v mezinárodních konsorciích

Pracovníci Útvaru informatiky jsou zástupci České geologické služby v několika významných mezinárodních konsorciích. Jedním z nich je například Geoscience Information Consortium (GIC), sdružující vedoucí pracovníky informatických sekcí v geologických službách z celého světa.
Členkou konsorcia je náměstkyně pro informatiku RNDr. Dana Čápová.

Významnou roli hraje Česká geologická služba v již zmiňované celosvětové iniciativě OneGeology, byla jedním z klíčových řešitelů evropského projektu OneGeology-Europe a je také jedním z hlavních řešitelů projektu AEGOS.

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Geoscience Information Consortium (GIC)
OneGeology
AEGOS
International Year of Planet Earth
ČGS je členem konsorcia mezinárodní akce COST TU1206 Sub-urban
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089441
fax: +420 257 531 376
dana.capova@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089434
fax: +420 257 531 376
lucie.kondrova@geologycz