Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Informační systémy > Mezinárodní aktivity

Mezinárodní aktivity

Mezinárodní projekty týkající se využití informatiky v geovědních oborech

European Geological Data Infrastructure (EGDI) – iniciativa evropských geologických služeb sdružených pod hlavičkou EuroGeoSurveys, jejímž cílem je vytvoření centrálního přístupového bodu ke geovědním datům Evropy (portál EGDI). Portál zpřístupňuje výsledky významných evropských geovědních projektů. Kromě informací o projektech jsou součástí portálu také centrální metadatový katalog EGDI (vyvinutý ČGS) a mapový prohlížeč, které slouží k efektivnímu vyhledávání a zobrazování dat. ČGS je členem Core Team a jedním ze čtyř hlavních spolutvůrců stávajícího systému.

GeoERA – program ERA-NET, který byl zahájen v lednu 2017 a je zaměřen na zpřístupnění geovědních informací v rámci čtyř témat (Nerostné zdroje, Hydrogeologie, Geoenergie a Informační platforma) za využití mezinárodních standardů pro ukládání, zpracování a poskytování dat. ČGS je aktivně zapojena ve všech čtyřech tématech.

CzechGeo/EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. Financování projektu CzechGeo zajištuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Velkých výzkumných infrastruktur. Kostru systému CzechGeo tvoří stálé observatoře, zapojené do globálních datových sítí s dostupností dat v reálném čase. Geologická a geofyzikální data a efektivní přístup k existujícím relevantním informacím jsou zcela zásadní pro vědecký výzkum zaměřený zejména na predikci a zmírnění rizikových geofaktorů. Tyto cenné datové zdroje jsou postupně konsolidovány a harmonizovány podle Evropských i globálních standardů (směrnice INSPIRE, normy ISO, EGDI) a přijaté strategie projektu EPOS, s nímž je projekt CzechGeo úzce svázán. Evropský projekt 7. rámcového programu EPOS (European Plate Observing System) byl zařazen v r. 2008 do cestovní mapy evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructures). Česká republika je jednou z 18 zemí zapojených do projektu EPOS.

OneGeology - celosvětová iniciativa geologických služeb, která byla zahájena roku 2007 jako příspěvek geologické komunity k Mezinárodnímu roku planety Země. Jejím cílem je vytvoření a zpřístupnění dynamické geologické mapy světa v měřítku 1 : 1 000 000 pomocí budování globálních informačních infrastruktur.

Členství v mezinárodních konsorciích

Pracovníci Útvaru informatiky jsou zástupci České geologické služby v několika významných mezinárodních konsorciích. Jedním z nich je například Geoscience Information Consortium (GIC), sdružující vedoucí pracovníky informatických sekcí v geologických službách z celého světa. Členkou konsorcia za ČGS je RNDr. Dana Čápová.

Samostatnou regionální skupinou je tzv. středoevropské konsorcium CE-GIC (Central-European GIC), jehož každoročních setkání se účastní pracovníci geoinformačních odborů či oddělení geologických služeb ČR, Slovenska, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

ikonka odkazů Odkazy
European Geological Data Infrastructure
GeoERA Information platform
Geoscience Information Consortium (GIC)
Výzkumná infrastruktura CzechGeo/EPOS
EPOS - European Plate Observing System
OneGeology
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742166
dana.capova@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089434
lucie.kondrova@geologycz