Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Informační systémy > Datový management > Datové zdroje

Datové zdroje ČGS

Na této stránce najdete tematicky uspořádaný přehled databází a geodatabází, které tvoří centrální datový sklad ČGS (stav k 12/2014, průběžně se aktualizuje).

Digitální data Metainformace WMS ESRI Mapová služba Vydáno tiskem CD/DVD Aplikace Mapová aplikace Databázová aplikace Georeport

Rozbalit vše / Sbalit vše

 • Geologie
  • GEOČR500 / Geologie ČR v měřítku 1 : 500 000
  • GEOČR200 / Geologie ČR v měřítku 1 : 200 000
  • GEOČR50 / Geologie ČR v měřítku 1 : 50 000
  • GEOČR25 / Geologie ČR v měřítku 1 : 25 000
  • Geologická data - vrty
  • Geologické kódovníky
   • Kódovník regionálního členění ČR
   • Kódovník stratigrafického členění ČR
   • Kódovník litostratigrafického členění ČR
 • Hydrogeologie
  • HYDROČR200 / Hydrogeologie ČR v měřítku 1 : 200 000
  • HYDROČR50 / Hydrogeologie ČR v měřítku 1 : 50 000
  • Hydrogeologická rajonizace
  • Hydrogeologická data - vrty
  • GEOMON monitoring
 • Půdy
  • Půdní mapa 1 : 50 000
  • Půdní mapa 1 : 1 000 000
 • Nerostné suroviny
  • Surovinový informační systém
   • Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje
   • Dobývací prostory
   • Předchozí souhlasy ke stanovení dobývacích prostorů
   • Chráněná ložisková území
   • Průzkumná území
   • Rekultivace
  • Správní databáze SurIS
  • Inventarizace nerostných stavebních surovin
  • Revize opuštěných těžeben
  • Průzkumy na zlato
  • Zlatonosné lokality
 • Poddolování a důlní díla
  • Důlní díla
  • Oznámená stará důlní díla
  • Poddolování
  • Inventarizace úložných míst
  • Báňské mapy
 • Těžební odpady
  • Registr rizikových úložných míst
 • Geohazardy
  • Registr svahových nestabilit
  • Katalog geohazardů
  • RADON 500
  • RADON 50
 • Geofyzika
  • Karotážní data - vrty
  • Letecká geofyzika
  • Gravimetrie
  • Seismika
  • Geoelektrika
  • Petrofyzika
 • Geochemie
  • Litogeochemická databáze
  • Geochemická měření
  • Chemismus povrchových vod
 • Geologická prozkoumanost ČR
  • Vrtná
  • Regionální hydrogeologická
  • Geochemická
  • Geofyzikální
  • Radiometrická
  • Evidence geologických prací
 • Vzdělávání a popularizace geologie
  • Významné geologické lokality v ČR
  • Dekorační kameny v ČR
  • Geologická encyklopedie
  • Geologický slovník
 • Knihovny a archivy
  • Katalogy a databáze knihovny a archivu ČGS
  • ASGI (Automatizovaný Systém Geologických Informací)
  • Databáze posudků a zpráv ČGS
  • Posudková a expertní činnost ČGS
  • Digitální mapový archiv ČGS
  • Odborná knihovna báňsko-historických publikací
  • Generální katalog - lístkový (1850-1990)
  • Česká bibliografie - jmenný lístkový katalog (1928-1989)
  • Fotoarchiv
 • Sbírky a hmotná dokumentace
  • Hmotná dokumentace
  • Hmotná dokumentace Geofond
  • Databáze vrtných jader uložených v ČGS
  • Geologicko-mineralogická kolekce
  • Kolekce krabic s výbrusy
  • Kolekce výbrusů – skla
  • Paleontologické kolekce
ikonka odkazů Odkazy
Poskytování dat
ikona Micka
ikona On-line aplikace
ikona Mapový server
Esri ArcGIS Server služby

Mapové služby založené na Esri technologii

Stahovací služby

(WFS, formát ATOM)

ikona Portál geohazardů
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089483
fax: +420 257 531 376
jan.sedlacek@geologycz
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429220
fax: +420 543 212 370
zuzana.krejci@geologycz