Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Biodiverzita a globální změny v minulosti > Mořské prostředí

Mořské prostředí

Výzkum je zaměřen na studium reakce mořské fauny na globální změny, zejména změny klimatu, salinity, obsahu kyslíku v oceánech apod.

Porcellia puzo

Spanila discipulus Barrande, 1881, ze siluru Čech (Autor: Jiří Kříž)

Starší paleozoikum

Kapitolou o vztahu prvohorních živočichů a vývoje paleoprostředí bylo přispěno do knihy „Extinction Intervals and Biogeographic Perturbations Through Time“ nakladatelství Springer a věnované mezinárodnímu roku Země (Frýda, v tisku). V tisku je rovněž kapitola v knize „Palaeozoic Palaeogeography and  Biogeography“ popisující nový paleobiogeografický model pro paleozoikum (Ebbestad et al. v tisku).

Ordovik

V králodvorském a starších souvrstvích probíhal výzkum trilobitů a mlžů. (Budil et al. 2010b).

Silur

Výzkum byl zaměřen na mlže perigondvany (Kříž, 2010), konodonty (Slavíl et al., 2010), skolekodonty a nautiloidní hlavonožce (Turek a Manda 2010) pražské pánve. Bylo popsáno vymírání v důsledku globálního ochlazení (Lehnert et al. 2010). Anoxie v mořích kolem hranice siluru a devonu (klonkský event) byla příčinou značného vymírání (např. hlavonožců, Manda a Frýda, 2010).

Devon

Analýza devonských faun ze všech paleokontinentů odhalila zásadní přestavbu mořského ekosystému, která byla nazvána „The Devonian Nekton Revolution“ (devonská revoluce nektonu, Klug et al. 2010). Období velkých změn ve složení bioty spojených zvláště s hromadným vymíráním se nazývají eventy. Byl publikován nový model vysvětlující chotečský event (Berkyová a Munecke, 2010, Berkyová et al. v tisku). Vyšly nové taxonomické studie zaměřené na devonské hlavonožce (Manda a Turek, v tisku) a gastropody (Blodgett et al. 2010). Tým ČGS se podílel na publikaci knihy zaměřené na geologii Bretaně (Couville et al. 2010).

Mesozoikum

Křída

Ve svrchní křídě byly nalezeny čelisti hlavonožců patřící jedinému rodu Eutrephoceras (Košťák et al., v tisku). Sedimentárním záznamem poklesu mořské hladiny ve svrchní křídě se zabývali Laurin a Vodrážka (2010). Svrchnokřídová živočišná houba z ostrova Jamese Rosse představuje nový druh i první živočišnou houbu v Antarktidě (Vodrážka a Crame, v tisku).

ikonka odkazů Odkazy
ikona Virtuální muzeum
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085347
jiri.fryda@geologycz