Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Geologická rizika > Radonové riziko > Publikace

Radonové riziko

Publikace, týkající se radonu v geologickém podloží

1990

Barnet I.: Radon investigations in Czechoslovakia I. (ed.), ČGÚ.

Barnet I., Kulajta V., Veselý V., Matolín M.: A propopsal of the radon risk classification of foundation soils. – in Radon investigations I

Barnet I.: Radon risk mapping in Czechoslovakia.- in Radon investigations I.

Barnet I., Veselý V.: Regionální etapa výzkumu radonového rizika z geologického podloží.-sbor. Geologia a ochrana životného prostredia v ČSFR. – SGÚ, ČGÚ, ČSVTS Bratislava.

Barnet I.: Radon risk mapping in Czechoslovakia. Sbor. Envigeo Brno, ČSVTS Brno.

1991

Barnet I., kolektiv autorů: Radonová problematika v bytech. ČSVTS Ostrava.

Barnet I.: sbor. Radon investigations in Czechoslovakia II (ed.)

Barnet I.: Radon risk mapping of the Czech Republic - results. in Radon investigations II

Barnet I., Anton J. Hůlka J.: The indoor – soil radon relationship in Eastern Bohemia. – in Sbor.Radon investigations II

Barnet I., Matolín M.: Radon risk mapping in Czechoslovakia. – Sbor. symp. Natural Radiation Environment, Salzburg.

Barnet I., Procházka J.: Vliv tektoniky na objemovou aktivitu radonu v okolí Milevska. – MS ČGÚ, 68p.

1992

Barnet I.: Radonové riziko České republiky. – Životní prostředí ČR. MŽP ČR.

Barnet I.: Radonové riziko České republiky. – Přehled ekogeologických výzkumných prací r. 1991. MŽP ČR, geol. odbor.

Barnet I., Kulajta V., Neznal M., Matolín M., Prokop P.: Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov. – Geol. Průzk., 34, 4, 114–115. Praha.

Barnet I.: Radonové riziko z geologického podloží. – Vytápění, větrání, instalace, 3, 14–16. Spol. pro techniku prostředí. Praha.

Barnet I.: Mapy radonového rizika – správné aplikace. – Sbor. konference Opatření proti radonu. Jihlava.

Barnet I.: Excursion guide of the Eastern European workshop on the Geological aspects of radon risk mapping. ČGÚ Praha, 26 p.

Barnet I.: Radon Investigations in Czechoslovakia III. – ČGÚ Pra ha, 53 p.

Barnet I., Procházka J.: The tectonic control of high Rn-222 in durbachites near Milevsko. Radon Investigations in Czechoslovakia III, p.13–19. ČGÚ Praha.

Barnet I.: Permeability and Rn-222 concentrations in soil – case studies.- Radon Investigations in Czechoslovakia III, p. 20–23. ČGÚ Praha.

Barnet I., Matzner J.: Radon in public water supplies of South Bohemian region.-Radon Investigations in Czechoslovakia III, p. 35–39. ČGÚ Praha.

Barnet I.: High radon potential rocks within the Bohemian Massif (ČSFR). Abstrakta konfer. Mariánská 1992.

Neznal M., Barnet I.: Comparison between large scale radon risk mapping and results of detailed radon surveys. – Sbor. konfer. Indoor Air International, Praha.

Barnet I., Procházka J.: Objemová aktivita radonu v okolí Písku,Vodňan a Netolic. – MS Archiv ČGÚ. Praha.

1993

Barnet I.: Radon v spodnosilurských barrandienských břidlicích. – MS archív ČGÚ.

Barnet I., Neznal M.: Zhodnocení radonového rizika na území Prahy a říčanské žuly. – MS Grantová zpráva MŽP ČR

Barnet I.: The use of U-gammaspectrometric data in the radon programme of the Czech Republic. – TECDOC IAEA, Vienna.

Barnet I. ed.: Radon investigations in the Czech Republic IV. – ČGÚ Praha.

Barnet I.: 1992 Radon project - overview of activities. – Radon investigations in the Czech Republic IV. ČGÚ Praha

Neznal I., Neznal I., Barnet I.: Testing of radon risk maps reliability. – Radon investigations in the Czech Republic IV. ČGÚ Praha.

Procházka J., Manová M., Barnet I.: The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines. Radon investigations in the Czech Republic. – ČGÚ Praha

Barnet I. et al.: Úspěšné snížení radonu v budově mateřské školky Na Slovanech v Jáchymově. –Přehled ekologických výzkumných prací v r. 1992. – MŽP ČR. Praha.

Barnet I.: Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě. – Geol. Průzk., 35, 2, 35–37. Praha.

Barnet I.: Problémy objektivního hodnocení radonového rizika.- Geol. Průzk., 35,5,146–147, Praha.

1994

Barnet I.: Hodnocení radonového rizika z podloží v regionálním a lokálním měřítku. – Sbor. konf.Radonový program ČR, 55–62, Jihlava.

Barnet I ed.: Radon investigations in the Czech Republic V and second international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. – Czech Geol. Survey, Prague.

Barnet I.: Radon risk classification for building purposes in the Czech Republic. – in Radon investigations in the Czech Republic V and second international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. – Czech Geol. Survey, Prague.

Hůlka J., Barnet I., Burian I.: The relationship between indoor radon and data from regional radon risk maps in the Eastern-Bohemian districts, Czech Republic. – in Radon investigations in the Czech Republic V and second international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. – Czech Geol. Survey, Prague.

Barnet I.: Radon in Lower Silurian black shales of Prague basin. – in Radon investigations in the Czech Republic V and second international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. – Czech Geol. Survey, Prague.

Barnet I., Neznal M.: Radon risk map of Prague and Říčany granite. – in Radon investigations in the Czech Republic V and second international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. – Czech Geol. Survey, Prague.

Barnet I.: The Czech Radon Programme. – Sbor. konf. Erdwissenschaftliche Aspekte des Umweltschutzes. – Arsenal, Wien.

Barnet I.: Geological approach to radon problematics in the Czech Republic. – Journal of the Czech Geological Survey, 69,4, pp. 87–93. Praha.

1995

Barnet I.: Radon risk and its geological aspects. – Sborník Training course of Commission of European Community, Radon risk and remedial actions. Stockholm.

Barnet I.: Radon v geologickém podloží České republiky. – Radonová problematika v činnosti stavebních úřadů. MH ČR a Meziresortní radonová komise. 107-125. DO Jihlava.

Barnet I.: The role of geology in the national radon programmes. – Bulletin Scientifique AIM, 3/1995, pp. 9–14. University Liege.

1996

Barnet I., Procházka J.: Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší. – Věstník Českého geologického ústavu, 71, 1, 69–73. ČGÚ Praha.

Barnet I., Procházka J., Skalský L.: Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil. – Věstník Českého geologického ústavu, 71, 2, 163–171. ČGÚ Praha.

Barnet I., Neznal M eds.: Radon investigations in the Czech Republic VI and the third international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. – 146 p. ČGÚ Praha.

Barnet I.: The research project No. 3310 ”Radon risk in the Czech Republic” – the activities of the Czech Geological Survey 1994–1996. – in Radon investigations in the Czech Republic VI and the third international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, 1–10. ČGÚ Praha.

1997

Barnet I., Procházka J., Skalský L.: Do the Earth tides have an influence on short-term variations in radon concentration? – Radiation Protection Dosimetry, 69, 1, 51–61. Nuclear Technology Publishing.

Barnet I., Kies A., Skalský L., Procházka J.: Radon variations and the Earth tides in the unventilated underground spaces.- Věstník Českého geologického ústavu, 72, 2, 105–114. ČGÚ Praha.

1998

Procházka J., Mikšová J., Barnet I.: Radon na tektonických poruchách. – Věstník Českého geologického ústavu, 73, 2, 33-40. ČGÚ Praha.

Barnet I. : Radonová databáze – měření radonu v geologickém podloží. – Věstník Českého geologického ústavu, 73, 2, 133-136. ČGÚ Praha.

Barnet I., Neznal M eds.: Radon investigations in the Czech Republic VII and the fourth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. – 142 p. ČGÚ Praha.

Procházka J.,Barnet I., Mikšová J.: Radon at the tectonic zones.-in Barnet I., Neznal M eds.: Radon investigations in the Czech Republic VII and the fourth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. – 142 p. ČGÚ Praha.

Barnet I., Mikšová J.: Radon database and radon risk map 1 : 500 000 of the Czech Republic. – in Barnet I., Neznal M eds.: Radon investigations in the Czech Republic VII and the fourth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. – 142 p. ČGÚ Praha.

Barnet I., Mikšová J., Procházka J.: Mapa radonového rizika 1 : 500 000. – Atlas map České republiky GEOČR 500 na CD. – ČGÚ Praha.

Barnet I., Bláha V., Tesař J., Mikšová J.: Analýza rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a hodnocením na základě měření radonu v objektech (střední a východní Čechy). Zpráva pro SÚJB.

Barnet I., Mikšová J.: Posouzení radiometrické situace na lokalitě Milín I – kasárna Vojna. – MS Archív ČGÚ.

1999

Mikšová J., Barnet I.: Vectorised maps of radon risk – abstract.- Conference Abstracts, XXII Days of Radiation Hygiene, Radiation Protection Society.

Barnet I., Mikšová J.: Mapy radonového rizika z geologického podloží 1 : 50 000 – 16 listů

Barnet I., Bláha , Tesař J. : Analýza rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a hodnocením na základě měření radonu v objektech (jižní a západní Čechy). Zpráva SÚJB.

2000

Mikšová J., Barnet I.: Mapy radonového rizika z geologického podloží 1 : 50 000 – 40 listů

I. Barnet, J. Mikšová, Tomas R., Karenová J. (2000): Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000. – in Radon Investigations in the Czech Republic VIII and the 5th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, I. Barnet, M, Neznal eds. ČGÚ, Praha.

I. Barnet, V. Bláha, J. Mikšová, J. Procházka (2000): Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava. Archív ČGÚ a SÚJB.

Barnet I., Mikšová J.: Radon risk maps on a scale 1 : 50 000. XXIII Days of radiation protection, Jáchymov. IPVZ.

Barnet I., Mikšová J., Tomas R., Karenová J.: Mapy radonového rizika z geologického podloží 1 : 50 000 na CD. – ČGÚ Praha.

Barnet I., Mikšová J., Procházka J., Tomas R., Karenová J.: Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice. Zprávy o geologických výzkumech za r. 1999. ČGÚ Praha.

2001

Barnet I., Mikšová J.: The GIS approach to radon risk mapping in the Czech Republic.-Proceedings of the 5th international conference on Rare Gas Geochemistry. Debrecen.

Barnet I., Mikšová J., Karenová J.: Geological background for radon risk mapping on a scale 1 : 50 000 in the Czech Republic.-Proceedings of the Third Eurosymposium on Protection against Radon, Liege.

Mikšová J., Barnet I.: Mapy radonového rizika z geologického podloží 1 : 50 000 – 21 listů

2002

Barnet I. ( 2002 ): Reliability of radon risk maps – Czech Republic. - Book of Abstracts, Seventh International Symposium Natural Radiation Environment (NRE VII). University of Athens, Greece.

Mikšová J., Barnet I. (2002): Geological support to the National Radon Programme ( Czech Republic).- Bulletin of the Czech Geological Survey, Vol. 77, No. 1, 13–22. Prague.

Mikšová J. ( 2002): Radon in rock types of the Czech Republic.- Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft, GEO 2002, 21, p.65, Wuerzburg.

Barnet I., Mikšová J., Karenová J., Tomas R. (2002): Mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000. - CD-ROM, Česká geologická služba, Praha.

Barnet I. Neznal M. Mikšová J. eds. (2002): Radon investigations in the Czech Republic IX and the sixth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. - 133 p. CGS Praha.

Barnet I., Mikšová J., Fojtíková I. (2002): The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic.- in Barnet I. Neznal M. Mikšová J. eds. (2002): Radon investigations in the Czech Republic IX and the sixth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping.- 5-11,CGS Praha.

Barnet I. (2002): Geological bedrock of the Czech republic – the source of radon problems.- Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft, GEO 2002, 21, p.65, Wuerzburg.

Mikšová J., Barnet I.(2002): Mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 - 36 listů

2003

Barnet I., Fojtíková I., Zítová E. (2003): Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu – úvodní studie. Preliminary results of indoor – soil gas radon relationship in the area of Central Bohemian Pluton. Zprávy o výzkumech za r. 2003. ČGS. Praha.

Barnet I., Mikšová J. (2003): Radiometric methods.- in Geochemical Prospecting Methods and Their Environmental Applications, Pašava and Kříbek (eds). Czech Geological Survey, Prague, ISBN 80–7075–602–0.

Barnet I., Mikšová J., Fojtíková I. (2003): Indoor – soil gas radon relationship in the Central Bohemian Plutonic Complex. Abstract 7th International Conference on Gas Geochemistry. Freiberg.

Barnet I., Mikšová J., Fojtíková I. (2003): Indoor – soil gas radon relationship in the Central Bohemian Plutonic Complex. Extended abstract 7th International Conference on Gas Geochemistry. Freiberg.

Barnet I., Mikšová J. (2003): Geologically based radon risk maps – Czech Republic. Abstract IAEA Technical Meeting on Radioelement Mapping and Status of the Global Radioelement Baseline and Maps. Colorado School of Mines, Golden, Colorado.

Barnet I., Mikšová J. (2003): Geologically based radon risk maps – Czech Republic. Extended abstract IAEA Technical Meeting on Radioelement Mapping and Status of the Global Radioelement Baseline and Maps.Colorado School of Mines, Golden, Colorado.
Zpráva o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2002. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní ústav radiační ochrany.

Ročenka MŽP

Mikšová J., Barnet I. (2003): Radon data processing and outputs for the needs of the State Office for Nuclear Safety (according to the Czech Radon Programme). Abstract 7th International Conference on Gas Geochemistry. Freiberg.

Mikšová J., Barnet I. (2003): Radon data processing and outputs for the needs of the State Office for Nuclear Safety (according to the Czech Radon Programme). Extended abstract 7th International Conference on Gas Geochemistry. Freiberg.

2004

Barnet I. (2004): Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic).- in Barnet I., Neznal M., Pacherová P.: Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. – 168 p. ČGS Praha.

Pacherová P. (2004): Radon database – the statistical evaluation.- in Barnet I., Neznal M., Pacherová P.: Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. – 168 p. ČGS Praha.

Barnet I., Neznal M., Pacherová P. (2004): Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. – 168 p. ČGS Praha.

Neznal Matěj, Neznal Martin, Matolín M., Barnet I., Mikšová J. (2004): The new method for assessing the radon risk of building sites.- Czech. Geol. Survey Special Papers, 47. p., CGS Prague.

Barnet I. (2004): Indoor radon related to uranium in granitoids of the Central Bohemia plutonic complex.- 4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work.- Czech Technical University in Prague.

Barnet I., Pacherová P. – 29 map radonového indexu geologického podloží z oblasti

2005

Barnet I., Mikšová J., Fojtíková I. (2005): Indoor – soil gas relationship in the Central Bohemian Plutonic Complex. Annals of Geophysics, Vol. 48, N. 1, 93 – 99. ISSN 1593-5213

Mikšová J., Barnet I. (2005): Radon data processing and outputs for the needs of the State Office for Nuclear Safety (according to the Czech Radon Programme). Annals of Geophysics, Vol. 48, N. 1, 109 – 115. ISSN 1593-5213

Barnet I. (2005): Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České Republice. Soil gas radon and proximity to faults systems in the Czech Republic. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004, 116 – 119. ISBN 80-7075-645-4.

Pacherová P., Barnet I., Fojtíková I. (2005): Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice. Indoor and soil gas radon relationship in Domažlice district and Prachatice district.. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004, 124 – 126. ISBN 80-7075-645-4.

Barnet I. (2005): Radonové riziko – Radon risk. Statistická ročenka životního prostředí České republiky.- 295,300, 316 – 317. ISBN 80-7212-341-6.

Barnet I., Pacherová P., Mikšová J., Karenová J., Tomas R. (2005): Mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 (komplet). CD-ROM, ČGS.

Barnet I., Pacherová P., Neznal M. (2005): Radon mapping 1 : 50 000 in the Czech Republic.- International Workshop Radon Data:Valorisation, Analysis and Mapping. University Lausanne, Switzerland.- http://www.bag.admin.ch/strahlen/ionisant/radon/generalites/d/workshop.php

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2513 Přerov. Česká geologická služba. Praha.

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2442 Kojetín.

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 3421 Hustopeče. Česká geologická služba. Praha.

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2412 Letovice. Česká geologická služba. Praha.

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2421 Jevíčko. Česká geologická služba. Praha.

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2422 Olomouc. Česká geologická služba. Praha.

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2444 Bučovice. Česká geologická služba. Praha.

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 3512 Strání. Česká geologická služba. Praha.

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2533 Uherské Hradiště. Česká geologická služba. Praha.

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2531 Kroměříž. Česká geologická služba. Praha.

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2532 Zlín. Česká geologická služba. Praha.

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2543 Púchov. Česká geologická služba. Praha.

Barnet I., Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2524 Turzovka. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2511 Hlubočky. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2512 Hranice. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2424 Prostějov. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 3424. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list Holíč. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 3422 Hodonín. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 3423 Břeclav. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 2613 Čadca. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 3414 Mikulov. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list 3441 Moravský Ján. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list  3511 Veselí nad Moravou. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list  3513 Myjava. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list  2534 Luhačovice. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P. (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list  2514 Valašské Meziříčí. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list  2523 Rožnov pod Radhoštěm. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list  2541 Vsetín. Česká geologická služba. Praha.

Pacherová P., Barnet I.  (2005): Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 list  2542 Bytča. Česká geologická služba. Praha.

2006

Barnet I.,  Fojtíková I. (2006): Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice. Radon index of bedrock and its influence on strategy of detection of radon risk dwellings in the Czech Republic.-  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005, 128-132,ČGS, Praha. ISBN 80-7075-667-5

Pacherová P., Barnet I. (2006): Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu na území okresů Písek, Jihlava, Jindřichův Hradec a Žďár nad Sázavou.The relationship of the radon concentrations in waters and the soil gas radon concentrations in Písek, Jihlava, Jindřichův Hradec a Žďár nad Sázavou districts. -  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005, 137-138,ČGS, Praha. ISBN 80-7075-667-5

Barnet I., Pacherová P., Fojtíková I. (2006): Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic).- in Barnet I., Neznal N., Pacherová P. eds. (2006): Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, 21 - 28, Czech Geological Survey, Prague. ISBN 80-7075-661-6.

Barnet I., Neznal M., Klingel R. (2006): Possible ways to Radon Map of Europe – from input data to result.- in Barnet I., Neznal N., Pacherová P. eds. (2006): Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, 11 - 20, Czech Geological Survey, Prague. ISBN 80-7075-661- 6.

Barnet I., Neznal N., Pacherová P. eds. (2006): Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, 305, Czech Geological Survey, Prague. ISBN 80-7075-661-6.

Barnet I. (2006): Radonové riziko – Radon risk. Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2005, 273 - 274, MŽP Praha. ISBN 80-7212-360-2.

2007

Barnet, I. , Pacherová, P. , Matolín, M. (2007): Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu. Bezpečnost jaderné energie 15, 3/4, 75-80. ISSN 1210-7085.

Tomas, R. , Moravcová, O. , Barnet, I. , Fifernová, M. , Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Radon v podloží webové reportingové aplikace Georeporty

Pacherová, P. , Barnet, I. (2007): The relation of indoor radon concentrations and the permeability of soil for gases in the Czech Republic. In FJFI: 5th Conference on Protection Against Radon at Home and at Work, s. 98. FJFI. Prague. ISBN 978-80-01-03783-6.

Tomas, R. , Moravcová, O. , Kadlecová, R. , Krejčí, Z. , Šimková, M. , Fifernová, M. , Kycl, P. , Šikula, J. , Barnet, I. (2007): Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP. Závěrečná zpráva, 37 s. MS OG MŽP, Archiv ČGS.

Tomas, R. , Moravcová, O. , Kadlecová, R. , Krejčí, Z. , Šimková, M. , Fifernová, M. , Kycl, P. , Šikula, J. , Barnet, I. (2007): Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP. Závěrečná zpráva, 37 s. MS OG MŽP, Archiv ČGS

2008

Barnet, I. , Fojtíková, I. (2008): SOIL GAS RADON, INDOOR RADON AND GAMMA DOSE RATE IN CZ: CONTRIBUTION TO GEOSTATISTICAL METHODS FOR EUROPEAN ATLAS OF NATURAL RADIATIONS. Radiation Protection Dosimetry 130, 1, 81-84. ISSN 0144-8420.

Barnet, I. , Pacherová, P. , Fojtíková, I. (2008): Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007, 137-142. ISSN 0514-8057

Pacherová, P. , Barnet, I. (2008): Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007, 175-177. ISSN 0514-8057.

Barnet, I. , Pacherová, P. , Neznal , M. , Neznal, M. (2008): Radon in geological environment - Czech experience. CGS Special Papers 19. 72 s. Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-707-9.

2009

Mihály, M. , Tóth, G. , Barnet, I. , Hámori, K. , Tóth, E. (2009): Indoor radon mapping and its relation to geology in Hungary. Environmental Geology 57, 3, 601-609. ISSN 0943-0105.

Barnet, I. , Pacherová, P. , Procházka, J. (2009): Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 140-142. ISSN 0514-8057.

Barnet, I. , Pacherová, P. , Fojtíková, I. , Neznal , M. (2009): Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 136-139. ISSN 0514-8057.

Barnet, I. (2009): Statistická ročenka životního prostředí ČR 2008, B6.3. Radonové riziko, 392-396[on line]. Dostupné z URL http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFT2346T.

Barnet, I. , Pacherová, P. (2009): Detailizace přechodného radonového indexu podle hlubšího podloží - etapa 2009. Závěrečná zpráva, 19 s. MS SÚJB Praha.

Pacherová, P. , Barnet, I. (2009): Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 183-184. ISSN 0514-8057.

2010

Barnet, I. , Pacherová, P. , Preusse, W. , Stec, B. (2010): Title: Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Jizera - Karkonosze - region (northern part of the Bohemian Massif).. Journal of Environmental Radioactivity 101, 10, 809-813. ISSN 0265-931X

Barnet, I. , Pacherová, P. , Kondrová, L. (2010): Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, 192-194. ISSN 0514-8057.

Barnet, I. , Pacherová, P. (2010): Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, 189-192. ISSN 0514-8057.

Pacherová, P. , Barnet, I. (2010): Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, 233-236. ISSN 0514-8057

Barnet, I. , Pacherová, P. , Neznal, M. (2010): 10th International workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. 247 s. Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-754-3.

Barnet, I. , Pacherová, P. , Procházka, J. (2010): Detailizace radonového indexu v kvartérních fluviálních sedimentech a jeho vztah k radonovému indexu hlubších podložních hornin a k radonu v objektech - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 65 s. MS Archív SÚJB, MS Archív ČGS.

Barnet I., Pacherová P. (2010): Generalised geological units as a background for European Geogenic Radon Potential Map – an example from the Czech Republic.- in Barnet I., Neznal M., Pacherová P. (2010): 10th International workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, 34 - 41, CGS, Praha.

Pacherová P., Barnet I. (2010): Radon in Quaternary sediments covering the geological basement with contrasting radon index – summary of present results.- in Barnet I., Neznal M., Pacherová P. (2010): 10th International workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, 201 – 204, CGS, Praha.

2011

Neznal, M. , Neznal, M. , Barnet, I. (2011): Practical usefulness of radon risk maps and detailed in-situ classification of radon risk. Nukleonika 55, 4, 471-475. ISSN 0029-5922.

Barnet, I. , Pacherová, P. (v tisku): Impact of the deeper geological basement on soil gas and indoor radon concentrations in areas of Quaternary fluvial sediments (Bohemian Massif, Czech Republic).

Environmental Earth Sciences. DOI 10.1007/s126665-010-0722-0.

Barnet, I. , Pacherová, P. (v tisku): Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice.- Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010.

Pacherová, P., Barnet, I. (v tisku): Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží.- Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010.

2012

Barnet, I., Neznal M., Pacherová, P. (2012): 11th International workshop on the geological aspects of radon risk mapping. 11. 286 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-789-5.

Barnet, I., Pacherová, P. (2012): New version of radon index maps 1 : 50 000 of the Czech Republic. In Barnet I., Neznal M., Petra Pacherová: 11th International workshop on the Geological Aspacts of Radon Risk Mapping, s. 28-32. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-789-5.

Paleček, M. - Pospíšil, V. - Barnet, I. - Krejčí, Z. (2012): Aplikace Mapy radonového indexu,www.geology.cz/radon.

Barnet, I. – Hanslík, E. (2012): Vliv geologického podloží na obsah přírodních radionuklidů v podzemních vodách, mapy radonového indexu a možnosti odstranění radionuklidů při úpravě vody. In E. Hanslík: Radioaktivní látky v životním prostředí, s. 33-44. – Ekomonitor. Pardubice. ISBN 978-80-86832-64-7.

Barnet, I. - Pacherová, P. (2012): Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu – alternativy a výsledné řešení. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 45, 151-155. ISSN 0514-8057.

Barnet, I. - Pacherová, P. - Smyčková, L. (2012): Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, 156-161. ISSN 0514-8057.

Barnet, I. (2012): Indoor radon probability calculated from the Czech soil gas radon data in a grid net for the European Geogenic Radon Map construction: test of feasibility. – Environmental Earth Sciences 66, 4, 1149-1153. ISSN 1866-6280. DOI 10.1007/s12665-011-1322-3.

ikonka odkazů Odkazy
Ikonka aplikace Komplexní radonová informace Komplexní radonová informace pro administrativní jednotky

Mapová aplikace zpřístupňuje statisticky zpracovaná data o radonovém riziku pro administrativní jednotky ČR.

Ikonka Aplikace map radonového rizika Aplikace map radonového rizika

Původní mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000.

WMS služby - radon WMS služba

Webová mapová služba pro radonové mapy 1 : 500 000.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085205
ivan.barnet@geologycz