Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Geologická rizika > Radonové riziko > Mapování

Radonové riziko

Mapování

Mapy radonového indexu geologického podloží neslouží pro hodnocení radonového indexu pozemku pro stavební účely ve smyslu vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost „O radiační ochraně č.307/2002 v platném znění „ (Vyhl. 499/2005). Hodnocení radonového indexu pozemku je možno provádět pouze na konkrétním místě budoucí stavby nebo rekonstruované stavby.

Mapy radonového indexu geologického podloží jsou primárně určeny pro vytipování oblastí, v nichž je možno očekávat zvýšený výskyt objektů s vnitřní koncentrací radonu překračujících směrné hodnoty.

Mapy radonového indexu geologického podloží v měřítku 1 : 50 000

Původní mapy radonového indexu geologického podloží v měřítku 1 : 50 000 byly sestavovány v období 1999 – 2005 v rámci projektů VaV (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) a projektů geologických prací Ministerstva životního prostředí. Tyto mapy jsou zobrazeny v aplikaci radonových map. V původních mapách byla použita i čtvrtá kategorie přechodného indexu pro nehomogenní kvartérní sedimenty.

Aktualizované mapy radonového indexu geologického podloží v měřítku 1 : 50 000

V průběhu výzkumných prací v období 2008 – 2011 bylo potvrzeno, že nehomogenita kvartérních sedimentů a vliv transportu horninového materiálu podél vodního toku nemá takový vliv na výslednou koncentraci radonu, jako hlubší geologické podloží těchto sedimentů. Proto byla v aktualizovaných mapách provedena detailizace přechodného indexu do tří kategorií - nízká, střední a vysoká podle radonových charakteristik hlubšího geologického podloží. Vzhledem k tomu, že cca 50 % obcí je situováno na kvartérních sedimentech, jedná se o významné zpřesnění radonových map. Aktualizované radonové mapy jsou umístěny na mapovém serveru.

Základem mapy jsou vektorizované kontury geologických jednotek v měřítku 1 : 50 000, které jsou barevně označeny podle převládající kategorie radonového indexu na základě statistického zpracování 9100 ploch měření z radonové databáze ČGS (stav k 2011). V mapě jsou použity 3 kategorie – nízká, střední a vysoká. Na vrstvu s informací o radonu je připojena rastrová topografie, pozice ploch měření z radonové databáze a legenda. Informaci o objektech v mapě je možno zjistit přímo pomocí ikon v mapovém serveru.

ikonka odkazů Odkazy
Ikonka aplikace Komplexní radonová informace Komplexní radonová informace pro administrativní jednotky

Mapová aplikace zpřístupňuje statisticky zpracovaná data o radonovém riziku pro administrativní jednotky ČR.

Ikonka Aplikace map radonového rizika Aplikace map radonového rizika

Původní mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000.

WMS služby - radon WMS služba

Webová mapová služba pro radonové mapy 1 : 500 000.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085205
ivan.barnet@geologycz