Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Věda a výzkum > Analýza zranitelnosti krajiny > Kontaminace půd

Kontaminace, degradace a eroze půd

Půda představuje neobnovitelný a limitovaný zdroj, na kterém je člověk existenčně závislý a který plní v krajinném ekosystému nejen produkční, ale i ekologické a sociální funkce.

Pedologická skupina ČGS je v současné době jediným specializovaným pedologickým pracovištěm v rámci rezortních institucí MŽP. Hlavním předmětem činnosti je průzkum půd, tvorba digitálních půdních map a map půdotvorných substrátů a hodnocení kvality a degradace půd.

Potřeba aktuálních prostorových informací o půdách vzrůstá i v souvislosti s požadavky evropské legislativy. Za významný projekt ČGS v oblasti pedologie lze považovat tvorba digitálních půdních map v měřítku 1 : 50 000, které představuje cenný zdroj informací jak pro státní správu tak i pro aktivity vědeckých, výzkumných a vzdělávacích institucí.

Pedologické pracoviště je zapojeno do programů INSPIRE a EIONET.

 Černozem typická ze spraší - CEm, Praha - Letňany

Černozem typická ze spraší - CEm, Praha - Letňany (Autor: Jan Sedláček)

Řešené projekty v letech 2011-2012:

Syntetická digitální mapa půd a půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 – analýza a metodika

Sestavení půdních a půdně substrátových map v měřítku 1 : 50 000 pro mapové listy 11-21 Karlovy Vary, 22-13 Nepomuk, 12-34 Hořovice, 13-33 Benešov, 21-24 Klatovy a 22-22 Sedlčany

Mapa přirozeného produkčního a ekologického potenciálu půd v měřítku 1 : 50 000 – sestavení 2 modelových mapových listů

Vytvoření klasifikačního systému půdotvorných substrátů pro půdní mapy Zpracování mapových schémat a kapitol věnovaným půdám v rámci mapování 1 : 25 000

Spolupráce s AOPK ČR na záchranném programu sysla obecného v ČR

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Ing. Jana Janderková
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429246
fax: +420543212370
jana.janderkova@geologycz
Mgr. Jan Sedláček (Brno)
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429258
fax: +420543212370
jan.sedlacek.brno@geologycz