Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Věda a výzkum > Analýza zranitelnosti krajiny > Disperze atmosférických částic

Disperze atmosferických částic a jejich vliv na životní prostředí

Jednotlivé složky životního prostředí jsou v dynamické rovnováze a studium disperzních cest kontaminantů přispívá k hlubšímu poznání těchto vztahů v návaznosti na zabepečení minimálního zatížení prostředí člověkem.

V našem výzkumu si klademe za cíl využít nové metody geochemie k zachycení podpisu jednotlivých zdrojů (pomocí izotopů) a zmapování jejich disperzních cest zejména ve vztahu emise - imise - depozice - zpětná resuspenze. Chceme zkoumat zdroje průmyslového znečistění, trajektorie kontaminujících látek, jejich možné transformace až po cílové depozice a potenciální zpětné víření kontaminantů v atmosféře.

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
doc. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085334
fax: +420251818748
vladislav.chrastny@geologycz