Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Věda a výzkum

Věda a výzkum

V návaznosti na výzkum České geologické služby, realizovaný v rámci Strategického plánu výzkumu na léta 2012-2015 probíhají v současné době výzkumné aktivity v souladu se schváleným Strategickým plánem výzkumu ČGS na období 2016 – 2020 a to prostřednictvím řešení interních projektů a projektů financovaných z externích domácích i zahraničních zdrojů.

Zadavatelé a poskytovatelé finančních prostředků jsou jednotlivá ministerstva České republiky (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj apod.), dále Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR a další orgány a podniky.

V současnosti se do popředí dostává výzkumná činnost České geologické služby v rámci široké mezinárodní spolupráce, a to na úrovni bilaterálních dohod, zahraniční rozvojové spolupráce, Horizon 2020 EU, Finančních mechanismů EHP/Norsko, operačních programů životního prostředí nebo operačních programů přeshraniční spolupráce.

Výzkumná činnost České geologické služby dále probíhá formou řešení interních výzkumných projektů.

Ikonka - projekty

Projekty

Ikonka regionální geologie

Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Ikonka - Globální změny

Biodiverzita a globální změny v minulosti

Ikonka Přírodní zdroje

Přírodní zdroje

Přírodní zdroje jsou prvky a síly přírody, jejichž užitné hodnoty dokáže člověk využít pro svoje potřeby. Rovnováha mezi potřebou ekonomického rozvoje společnosti a využíváním přírodních zdrojů je nutným předpokladem pro zachování krajiny budoucím generacím. K této společenské potřebě ČGS přispívá výzkumem přírodních zdrojů v oblasti nerostných surovin, podzemních vod a geoenergií v České republice i v zahraničí.

Ikonka pro analýzu zranitelnosti krajiny

Interakce biosféra-geosféra-atmosféra

Geologická rizika

Geologická rizika

Svahové nestability, radonové riziko, povodně.

Ikonka - Informační systémy

Informační systémy

Hlavním cílem výzkumných aktivit je v souladu s hlavními principy Strategického plánu výzkumu ČGS další technologický i obsahový rozvoj geologického informačního systému ČGS (GeoIS).

Ikonka Informační podpora vědy a výzkumu

Informační podpora vědy a výzkumu

Nedílnou součástí kvalitního výzkumu je jeho podpora. Vědečtí pracovníci se neobejdou bez kvalitních informačních zdrojů, které je třeba zajistit, a služeb, které jsou na tomto základě poskytovány.

Ikonka Významné výsledky výzkumu

Významné výsledky výzkumu

Česká geologická služba patří dlouhodobě k nejúspěšnějším výzkumným organizacím nejen v resortu MŽP, ale I v celostátním měřítku. Na stránce jsou uvedeny příklady aplikovaných a publikačních výsledků ČGS.

Ikonka mezinárodní spolupráce

Mezinárodní aktivity a spolupráce

Česká geologická služba se účastní celé řady aktivit, jejichž nedílnou součástí je spolupráce se zahraničními partnery.

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Bulletin of Geosciences

Mezinárodní odborný časopis vydávaný ČGS.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085506
fax: +420 251 818 748
jan.pasava@geologycz