Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Věda a výzkum

Věda a výzkum

V návaznosti na výzkum České geologické služby, realizovaný v rámci Strategického plánu výzkumu na léta 2012-2015 probíhají v současné době výzkumné aktivity v souladu se schváleným Strategickým plánem výzkumu ČGS na období 2016 – 2020 a to prostřednictvím řešení interních projektů a projektů financovaných z externích domácích i zahraničních zdrojů.

Zadavatelé a poskytovatelé finančních prostředků jsou jednotlivá ministerstva České republiky (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj apod.), dále Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR a další orgány a podniky.

V současnosti se do popředí dostává výzkumná činnost České geologické služby v rámci široké mezinárodní spolupráce, a to na úrovni bilaterálních dohod, zahraniční rozvojové spolupráce, Horizon 2020 EU, Finančních mechanismů EHP/Norsko, operačních programů životního prostředí nebo operačních programů přeshraniční spolupráce.

Výzkumná činnost České geologické služby dále probíhá formou řešení interních výzkumných projektů.

Ikonka - projekty

Projekty

Ikonka regionální geologie

Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Ikonka - Globální změny

Biodiverzita a globální změny v minulosti

Ikonka pro analýzu zranitelnosti krajiny

Analýza zranitelnosti krajiny

ikonka Podzemní vody

Podzemní vody

Problematika podzemních vod zahrnuje komplexní studium hydrogeologických systémů, hodnocení zdrojů podzemních vod, jejich využitelnosti, kvality a strategie jejich ochrany. Základem je regionální hydrogeologické mapování a nadstavbou aplikovaný hydrogeologický výzkum zaměřený na problematiku ukládání odpadů a surovin do horninového prostředí.

ikona Nerostné suroviny

Nerostné suroviny

ČGS dlouhodobě patří k rozhodujícím organizacím zaměřeným na průběžné vyhodnocování možností využití nerostného surovinového potenciálu republiky a vlivu těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí.

Ikonka Environmentální a geo-energetické technologie

Environmentální a geo-energetické technologie

Environmentální a geo-energetické technologie, které jsou předmětem výzkumu v ČGS, zahrnují skladování energie v geologickém prostředí, využití geotermální energie, ukládání oxidu uhličitého a radioaktivních odpadů nebo využití podzemních prostor vzniklých těžbou nerostných surovin.

Geologická rizika

Geologická rizika

Svahové nestability, radonové riziko, povodně.

Ikonka - Informační systémy

Informační systémy

Hlavním cílem výzkumných aktivit je v souladu s hlavními principy Strategického plánu výzkumu ČGS další technologický i obsahový rozvoj geologického informačního systému ČGS (GeoIS).

Ikonka Informační podpora vědy a výzkumu

Informační podpora vědy a výzkumu

Nedílnou součástí kvalitního výzkumu je jeho podpora. Vědečtí pracovníci se neobejdou bez kvalitních informačních zdrojů, které je třeba zajistit, a služeb, které jsou na tomto základě poskytovány.

Významné výsledky výzkumu

Česká geologická služba patří dlouhodobě k nejúspěšnějším výzkumným organizacím nejen v resortu MŽP, ale I v celostátním měřítku. Na stránce jsou uvedeny příklady aplikovaných a publikačních výsledků ČGS.

Mezinárodní aktivity a spolupráce

Česká geologická služba se účastní celé řady aktivit, jejichž nedílnou součástí je spolupráce se zahraničními partnery.

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Bulletin of Geosciences

Mezinárodní odborný časopis vydávaný ČGS.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085506
fax: +420 251 818 748
jan.pasava@geologycz