Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Služby > Sbírky a hmotná dokumentace > Sbírky

PROVOZ BADATELNY SBÍREK OBNOVEN v omezeném režimu od 10.5.2021

Sbírky ČGS budou znovu umožňovat prezenční studium v badatelně sbírek a to v nouzovém režimu. Návštěva sbírek bude možná výhradně po předchozím objednání a na základě žádosti adresované na e-mail: sbirky@geology.cz, případně i telefonicky.

1) Studium bude umožněno pouze pro jednoho badatele denně; časový rozestup mezi návštěvami badatelů musí být alespoň tři dny.

2) Badatel bude mít povinnost nosit respirátor třídy FFP2 zakrývající ústa a nos po celou dobu studia; badatel je povinen na požádání prokázat, že byl v minulých třech dnech testován na Covid19 s negativním výsledkem.

3) Při vstupu do sbírek a při manipulaci se zařízením sbírek (mikroskopy, fotoaparát, digestoř) bude mít badatel povinnost dezinfikovat si ruce, příp. použít jednorázové rukavice.

4) Pracovníci sbírek budou i nadále vyřizovat požadavky badatelů přednostně distančním způsobem. Vzhledem k trvajícímu omezení celého provozu může nastat delší časová prodleva při jejich vyřizování.

Případné dotazy směřujte na sbirky@geology.cz.

Děkujeme za pochopení

Sbírky

Ve sbírkách České geologické služby je uložen paleontologický, petrologický a mineralogický materiál, který je evidován v Centrální evidenci sbírek (CES) Ministerstva kultury ČR. Tyto sbírky mají celosvětový význam, protože např. v paleontologických kolekcích se nachází typový materiál pro určité druhy. Součástí sbírek ČGS je i hmotná dokumentace uložená v depozitáři v Lužné. Veškeré záznamy o geologickém materiálu jsou nyní přístupny on-line, čemuž výrazně pomohl i projekt Ministerstva kultury ČR VaV DE08P040MG002, který byl řešen v letech 2008-2011.

Studovna sbírek na Klárově

V návštěvní době (po předchozí domluvě, viz boxík vpravo nahoře) je možno prezenčně studovat uložený materiál. V naší studovně he možné materiál měřit, fotografovat či pořizovat latexové odlitky. Výpůjčky jsou umožňovány pouze u materiálu studijního, nikoli u typů a originálů, podrobnosti jsou upřesněny ve výpůjčním řádu. U paleontologických a mineralogických kolekcí podléhá režim zpřísněným podmínkám danými právními předpisy (zákon 122/2000 Sb. a následná ustanovení).

Pracovní laboratoř a fotokomora sbírek ČGS

Vybavení je přístupné pro všechny zaměstnance ČGS a externí badatele ve sbírkách. K dispozici je digestoř se základním vybavením a chemikáliemi, pobělovací zařízení pro fotografování paleontologického materiálu, fotografické stativy, binokulární mikroskop NIKON a digitální fotoaparát NIKON.

Studovna sbírek na Klárově

Studovna sbírek na Klárově

ikonka otevírací doby Otvírací doba

Praha 1, Klárov 3
Sbírky ČGS jsou přístupné po předchozí domluvě
Po-Pá 8:00-15:00

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Webové aplikace sbírek a hmotné dokumentace

Přehled on-line aplikací pro vyhledávání v katalozích sbírek České geologické služby.

Peabody Museum of Natural History, Yale University, USA

Obrazová galerie zkamenělin v Peabody Museum na Yale University

Smithsonian Institution, USA

Online aplikace pro vyhledávání ve sbírkách Smithsonian institution.

Institut of Geology at Tallinn University of Technology, Estonsko

Virtuální muzeum zkamenělin na Univerzitě v Tallinu

Natural History Museum in London, Anglie

Online aplikace pro vyhledávání ve sbírkách Přírodovědného muzea v Londýně

Trilobiti

Stránky o trilobitech, kde je mnoho zajímavých informací o těchto populárních zkamenělinách.

Paleontologie

Zajímavé stránky o paleontologii.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089478
petr.budil@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089478
eva.kadlecova@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089512
radko.saric@geologycz