Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Sbírky a hmotná dokumentace > Hmotná dokumentace Geofond

Hmotná dokumentace Geofond

Unikátní soubor téměř 30 tisíc metrů vzorků hmotné dokumentace uchovávaný v depozitářích odboru Geofond obsahuje ojedinělé horninové vzorky profilové dokumentace nebo souvislá vrtná jádra ze strukturních a dalších významných vrtů provedených na území České republiky od roku 1920, u kterých bylo rozhodnuto o jejich trvalém uchovávání pro jejich naučnou hodnotu. Výběr uchovávaných vrtů je podřízen jejich významu a zastoupení v jednotlivých geologických oblastech.

Vrtná jádra

Hmotná dokumentace z vrtů, vrtná jádra či jejich části, jsou trvale uchovávány ve specializovaných vzorkovnicích v depozitních skladech v Kamenné a Stratově (dříve Chotěboř) a mají vazbu na písemnou dokumentaci, která je dostupná v archivu Geofond. Záznamy o uložených vrtných jádrech a vzorcích je možno vyhledat v aplikaci Vrtná hmotná dokumentace (Geofond), kde je též uvedena přesná lokalizace vrtu v mapě.

Kromě hmotné dokumentace průběžně získávané především při skartaci významných vrtů, byla v poslední době přebírána k trvalému uchování i vybraná hmotná dokumentace ze skladů ohrožených likvidací, např. byla převzata hmotná dokumentace vybraných vrtů od fy UNIGEO a.s. Ostrava, závod Zlaté Hory, archiv hmotné dokumentace z likvidovaného skladu MND a.s. Hodonín tvořený mikropaleontologickými vzorky z vrtů vídeňské pánve a karpatské předhlubně. Od TVX Bohemia důlní, a.s. byla převzata vybraná hmotná dokumentace z průzkumných vrtů z oblasti Kašperských Hor.

Zpřístupnění

Zpřístupnění veškeré uchovávané hmotné dokumentace je možné po předchozí dohodě s odpovědnými pracovníky přímo v detašovaných skladech na pracovištích v Kamenné, Stratově a Jílovém. Při studiu hmotného dokladového materiálu je dovoleno odebírat z něho studijní vzorky na základě předchozího písemného povolení uděleného odborem geologické dokumentace. Odběr se provede za účasti pověřeného pracovníka odboru Geofond. Odběr se zaznamená v evidenčních listech hmotné dokumentace, kde se vede i evidence návštěvníků skladů hmotného dokladového materiálu a předmět jejich studia. Podmínky zpřístupňování hmotné dokumentace jsou uvedeny ve Výpůjčním řádu odboru Geofond.

Odevzdávaní hmotné dokumentace

V souladu s ods. 1 a 3 § 16 vyhlášky č. 368/2004 o geologické dokumentaci organizace písemně nabídne České geologické službě, odboru Geofond k trvalému uchování vzorky odebrané z vrtů nebo důlních děl hlubších než 100 m a také hmotnou dokumentaci, která je dokladem významných geologických skutečností nebo značné vědecké hodnoty.

V nabídce zaslané (poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené na této stránce) nejpozději 14 dní před plánovaným vyřazením vrtných a důlních vzorků a významné hmotné dokumentace, organizace uvede důvody pro její trvalé uchování. Česká geologická služba, odbor Geofond poté uplatní zájem o převzetí nabízené hmotné dokumentace a to nejpozději při jejím vyřazení (skartaci).

ikonka otevírací doby Otvírací doba
Sklady hmotné dokumentace Kamenná,Stratov a Jílové jsou přístupné po předchozí dohodě
ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Vyhledávání hmotné dokumentace

uložené v depozitních skladech odboru Geofond

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742205
alan.donat@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742129
juraj.bezak@geologycz