Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Služby > Sbírky a hmotná dokumentace

Sbírky a hmotná dokumentace

Sbírky a hmotná dokumentace uložená ve skladech a depozitářích České geologické služby nabízí ke studiu unikátní geologický materiál, který byl získán pracovníky České geologické služby či byl převzat z průzkumů prováděných jinými organizacemi. Svým rozsahem se řadí tyto fondy k nejrozsáhlejším v České republice a svou hodnotou ke světově významným. V roce 2012 došlo v důsledku spojení České geologické služby a ČGS-Geofondu k výraznému zvětšení celkového objemu spravovaných fondů.

Webové aplikace sbírek a hmotné dokumentace

Informace o geologickém materiálu uchovávaném ve sbírkách i skladech hmotné dokumentace České geologické služby jsou on-line dostupné formou databázových aplikací a Virtuálního muzea na stránce s přehledem aplikací.

Nabídka služeb

Rozsáhlé fondy hmotného geologického dokumentačního a sbírkového materiálu jsou po dohodě s odbornými pracovníky zpřístupněny ke studiu v externích skladech. Kromě toho nabízí Česká geologická služba veřejnosti volně přístupnou geologickou expozici v přízemí hlavní budovy v Praze na Klárově.

Podrobné informace o sbírkách ve správě útvaru Informatiky jsou uvedeny na stránce Sbírky.

Podrobné informace o hmotné dokumentaci ve správě útvaru Geofond a o způsobu předávání významné hmotné dokumentace k trvalému uchování jsou uvedeny na stránce Hmotná dokumentace Geofond.

Sbírky

Ve sbírkách ČGS je uložen významný paleontologický, mineralogický a petrologický materiál. Po předchozí domluvě je možno prezenčně studovat uložený materiál. Uložený materiál je možné si vypůjčit, podmínky výpůjčky jsou ve výpůjčním řádu. U paleontologických a mineralogických kolekcí podléhá režim zpřísněným podmínkám danými právními předpisy (zákon 122/2000 Sb. a následná ustanovení).

Hmotná dokumentace

Hmotná dokumentace, odebraná z vrtů v rámci celé ČR, je pro odbornou veřejnost zpřístupňována ve skladech hmotné dokumentace Kamenná, Stratov, Jílové a Lužná. Po předchozí domluvě - telefonicky či e-mailem, min. 7 až 10 dnů předem - je možno uvedené sklady navštívit a prezenčně studovat uložený materiál. Podrobnosti a podmínky studia jsou uvedeny ve Výpůjčním a Badatelském řádu. Záznamy o uložených vrtných jádrech a vzorcích ze skladu Kamenná a Stratov (dříve Chotěboř) je možno vyhledat v aplikaci Vrtná hmotná dokumentace (Geofond), ze skladu Lužná v aplikaci Mapovací a dokumentační vrty. V těchto databázích je též uvedena lokalizace vrtu.

Preparační zařízení

Po předchozí dohodě mohou pracovníci sbírek preparovat vaše paleontologické a mineralogické vzorky, a to s využitím nejmodernějšího vybavení (komplet swamblasteru - airabrasive unit a pneumatické vibrační jehly). Více informací...

Pracoviště sbírek a sklady hmotné dokumentace

  • Praha-Klárov - největší škála spravovaného materiálu: paleontologické kolekce, geologicko-mineralogické kolekce, správa depozitářů v Lužné (informace: Petr Budil)
  • Lužná - uložena kolekce výbrusů, část geologicko-mineralogických kolekcí, hmotná dokumentace, lokalitní paleontologické sběry a zahraniční materiál (informace: Petr Budil), vrtná dokumentace (informace: Alan Donát)
  • Brno - převážně výbrusový materiál a hmotná a vrtná dokumentace, mikropaleontologické kolekce (informace: Miroslav Bubík)
  • Jeseník - hmotná a vrtná dokumentace z širší oblasti Jeseníků (informace: Josef Večeřa)
  • Kamenná u Příbrami - hmotná dokumentace - vrtná jádra, ve správě útvaru Geofond (informace: Alan Donát)
  • Stratov u Nymburka (dříve Chotěboř) - hmotná dokumentace - vrtná jádra, ve správě útvaru Geofond (informace: Alan Donát)
  • Stratov - šlichové vzorky a výbusy, ve správě útvaru Geofond (informace: Alan Donát)
  • Jílové u Prahy - primární hmotná a geologická dokumentace ložisek zlata z Českého masívu - vrtná jádra, vzorky a výbrusy, ve správě útvaru Geofond (informace: Alan Donát)

ikonka otevírací doby Otvírací doba

Sbírky a hmotná dokumentace ČGS jsou přístupné po předchozí domluvě

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Výpůjční a badatelský řád

sbírek a hmotné dokumentace

ikonka odkazů Odkazy
Webové aplikace hmotné dokumentace a sbírek ČGS

Přehled on-line aplikací pro vyhledávání v katalozích sbírek České geologické služby.

ikona Virtuální muzeum
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089478
fax: +420 257 531 376
petr.budil@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742205
fax: +420 234 742 290
alan.donat@geologycz