Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Separace - Brno

Separační laboratoř Brno

Laboratoř přípravy vzorků (oddělení 451) je pracoviště České geologické služby zřízené v rámci Útvaru geologie (400), Odboru regionální geologie Moravy (450). Připravuje horniny a sedimenty pro paleontologický a mineralogický výzkum, geochemické analýzy a geochronologické datování. Zajišťuje návaznost zpracování vzorků v dalších laboratorních provozech České geologické služby. Spolupracuje s laboratoří rtg. mikroanalýzy a pracovištěm laserové ablace.

Většina požadavků na analýzy vzorků je zadávána pracovníky ČGS pro potřeby řešení úkolů a projektů financovaných ústavem, z grantů MŽP, popř. Grantové agentury ČR.

Základními metodami zpracování vzorků jsou drcení, sítování (za mokra i za sucha, valounová analýza, granulometrie, plavení), gravitační separace (separační splav, těžká kapalina), magnetická a elektromagnetická separace (Cookův elektromagnetický separátor) a případně ruční separace vybíráním pod binokulární lupou.

Separace mikrofosílií

Laboratoř provádí separaci foraminifer a další mikrofauny z horniny. K tomu jsou používány metodiky dovolující extrakci mikrofauny z nezpevněných sedimentů i pevných jílovců a břidlic (desintegrace pomocí roztoku sody a peroxidu vodíku, mechanické metody). Z pevných vápenců a slínovců jsou vápnité foraminifery extrahovány metodou Lirera (2000) pomocí koncentrované kyseliny octové.

Separace minerálů

Pro separaci minerálů je používána netoxická těžká kapalina LST. Těžké minerály slouží k určování proveniencí a jako pomocná stratigrafická metoda. Propojení separace v těžké kapalině s elektromagneticku separací umožňuje získat kvalitní minerální frakce pro datování laserovou ablací.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429291
irena.sedlackova@geologycz