Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Mineralogie - rtg. difrakce > Servisní činnost

Mineralogie - rentgenová difrakce

Servisní činnost

 • Kvalitativní fázová analýza geologických a syntetických materiálů
 • Kvantitativní fázová analýza geologických a syntetických materiálů (Rietveldova metoda)
 • Kvantitativní fázová analýza včetně odhadu množství amorfní složky ve vzorku
 • Fázová analýza kompaktních vzorků (nábrusy, nezakryté výbrusy, minerální fragmenty...)
 • Separace a fázová analýza jílových minerálů
 • Separace jílové frakce

Požadavky na analyzované vzorky

  V případě rtg práškové difrakce (PXRD) lze měřit jak práškové tak kompaktní vzorky (nábrusy, výbrusy - viz níže) a vzorky vyseparované frakce jílu.

 • Standardní práškové vzorky
 • Práškové vzorky se standardně měří na kruhovitých držácích vyrobených z tzv. bezdifrakčního křemíku nebo v plastových kruhových držácích (plněné metodou "side-loading"). Difraktogram pro základní kvalitativní fázovou analýzu lze pořídit již od cca 5 mg vzorku, optimálně od cca 50 mg. Vždy platí, že kvalita rtg záznamu je úměrná množství analyzovaného materiálu. Optimální množství vzorku pro kvantitativní fázovou analýzu je cca 3-5 g. Menší vzorky jsme schopni zhomogenizovat a pulverizovat vlastními silami (achátové a korundové misky, ocelový hmoždíř), homogenizace větších fragmentů hornin/vzorků (např. vrtná jádra) musí být provedena v jiné laboratoři (Mgr. Martin Štrba, Jana Danišová).
 • Kompaktní vzorky
 • Lze měřit nezakryté výbrusy a nábrusy, případně jiné kusové vzorky. Důležité je, aby vzorek měl rovný povrch. Pomocí mikrodifrakce lze analyzovat omezené malé rovinné plochy vzorku (např. zrna v nábrusu), minimální velikost analyzované oblasti je cca 200 um.
 • Vzorky frakce jílu
 • Laboratoř provádí separaci a následnou fázovou analýzu jílové frakce. Po dohodě lze provést i další doplňující "treatment" vzorku (K-saturace, temperace na 110°C, 300°C, 550°C apod.). Laboratoř provádí identifikaci smíšeněvrstevných jílových minerálů modelováním naměřených záznamů pomocí vhodných programů. Minimální množství vzorku pro separaci jílové frakce se pohybuje mezi 10-20 g (podle obsahu jílové frakce).

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085210
frantisek.laufek@geologycz