Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Služby > Laboratoře > Mineralogie - rtg. difrakce

Mineralogie - rentgenová difrakce

Prášková rentgenová difrakce patří mezi standardní metody analýzy pevných látek. Poskytuje informace o fázovém složení vzorku (kvalitativní a kvantitativní fázová analýza) a krystalové struktuře látek (strukturní analýza). Aplikace nachází také při výzkumu textur (texturní analýza), určování velikosti krystalitů, makroskopických napětí a mikroskopických deformací

Vybavení

 • práškový difraktometr Bruker D8 Advance (Bragg-Brentanovo uspořádání, transmise na fólii, transmise v kapiláře), XYZ stolek pro nestandardní vzorky, možnost mikrodifrakce
 • práškový difraktometr Philips X´Pert (Bragg-Brentanovo uspořádání, vertikální goniometr PW 3020, CuKα záření)
 • Gunierova kamera Nonius
 • precesní komora STOE
 • laboratoř separace jílových minerálů

Výzkumná činnost

 • Krystalografický výzkum ternárních systémů s platinovými kovy
 • Syntetické analogy minerálů Pd-B-Ch (B = Pb, Bi, Sn; Ch = S, Se, Te)
 • Jílové minerály

Servisní činnost

 • Fázová analýza geologických a syntetických materiálů
 • Fázová analýza jílových minerálů
 • Separace jílové frakce

Vertikalni goniometr difraktometru Philips X´Pert (Autor: F. Laufek)

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085210
fax: +420 251 818 748
frantisek.laufek@geologycz