Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Mineralogie - rtg. difrakce

Mineralogie - rentgenová difrakce

Prášková rentgenová difrakce (PXRD) patří mezi standardní metody analýzy pevných látek. Poskytuje informace o fázovém (= mineralogickém) složení vzorku (fázová analýza) a krystalové struktuře látek (strukturní analýza). Metoda je schopná identifikovat cca 300 000 krystalických fází porovnáváním naměřeného difrakčního záznamu se záznamy v databázi Powder Diffraction File (PDF-2 2018). Limit detekce metody se pohybuje v rozmezí od cca 0.2 do 0.5 hm.% v závislosti na charakteru (krystalinitě) hledané fáze. Lze provádět (semi)kvantitativní fázovou analýzu směsí. Lze provést také odhad celkového množství amorfní fáze ve vzorku (např. skla v popílcích, pyroklastických horninách). Metodu PXRD lze také použít pro přesné určení mřížkových parametrů (unit-cell parameters) určování velikosti krystalitů (resp. velikosti tzv. koherentně difraktujících domén), makroskopických napětí a mikroskopických deformací. Laboratoř provádí také separaci a následnou fázovou analýzu jílové frakce.

Výzkumná činnost

  • Krystalografický výzkum minerálů platinových kovů a jejich syntetických analogů
  • Optimalizace XRD fázové analýzy
  • Jílové minerály a jejich role v geologických procesech

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085210
frantisek.laufek@geologycz