Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Org. analýza hornin, ropy a plynů > Vybavení

Organická analýza hornin, ropy a plynů

Vybavení laboratoře

Podstatná část výzkumu, komerčních zakázek i vývoje metodik naší laboratoře je založena na plynové chromatografii. Laboratoř disponuje řadou plynových chromatografů, které jsou sestaveny a konfigurovány tak, aby efektivně umožňovaly provádění analýz daných skupin chemických sloučenin.

Analýza uhlovodíků

Instrumentální vybavení je konfiguroáno tak, aby umožňovalo efektivní analýzy uhlovodíků frakce nasycených a aromatických látek extrahovatelného podílu pevných vzorků na nejvhodněšjších přístrojích.

Systém GC/MSD AT 6890/5973N (Agilent Technologies, USA)

Plynový chromatograf AT 6890 (Agilent Technologies, USA)

Analýza plynů

Pro analýzu plynů je používáno několik plynových chromatografů, které jsou rozdílnými konfiguracemi přizpůsobeny pro různé typy plynných vzorků.

Plynové chromatografy 7890A (Agilent Technologies, USA)

Plynové chromatografy HP 5890 (Agilent Technologies, USA)

Analýza semivolatilních a volatilních organických látek

Instrumentální vybavení umožňuje stanovení obsahu semivolatilních a volatilních organických látek ve vzorcích hornin, zemin, vod, ale i stavebních materiálů, sutin, hlušiny apod.

ThermoEuroglas 1200 (Thermo Euroglas, Holandsko)

Zařízení k izolaci těkavých a semivolatilních látek metodou statické headspace HT7050 (Tekmar-Dohrmann, USA) z pevných a kapalných vzorků (vysokoteplotní modifikace do 300 °C). Zařízení k izolaci těkavých látek metodou dynamické headspace (Purge&Trap) Tekmar 2000 (USA) z kapalných vodných vzorků.

Plynový chromatograf HP 5890 (Agilent Technologies, USA)

Plynový chromatograf AT 6890 (Agilent Technologies, USA)

Podpůrné práce pro výzkum i komerční sféru jsou prováděny na dalších laboratorních přístrojích.

Mikroskop fotometr Leitz MPV-2

Mikroskop umožňuje analýzu charakteru organické hmoty v procházejícím, odraženém a fluorescenčním světle. Měření odraznosti vitrinitu v polarizovaném a nepolarizovaném světle.

Kapalinový chromatograf AT 1100 (Agilent Technologies, USA) s detekcí FLD a DAD

Přístroj je využíván k analýze vybraných sloučenin extrahovatelného podílu.

Elementární analyzátor ELTRA 1000CS (ELTRA, SRN)

Na přístroji probíhá stanovení obsahu uhlíku a síry v pevných a kapalných vzorcích přímým stanovení oxidu uhličitého, uvolněného ze vzorků spalováním v kyslíku (celkový uhlík, TC) nebo rozkladem kyselinou (stanovení minerálního uhlíku, TIC). Obsah organického uhlíku (TOC) je stanoven přímo ze vzorku zbaveného karbonátů rozkladem v kyselině. Simultánně může být stanoven celkový obsah síry (TS) a to stanovením oxidů síry, uvolněných ze vzorku spálením v kyslíkové atmosféře.

Podpůrné laboratorní práce

Naše laboratoř je vybavena dalšími přístroji, které slouží k provádění dílčích operací, především k přípravě vzorků jako je mletí a sušení, získávání horninového extraktu, preparace a zakoncentrování extraktů.

Čelisťový drtič Retsch

Kulový mlýn Retsch

Mlecí zařízení IKA

Koncentrátor analytických frakcí TurboVap (Zymark, USA)

Extrakční zařízení ASE 100 (Dionex, USA)

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429248
juraj.francu@geologycz