Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Org. analýza hornin, ropy a plynů > Služby

Organická analýza hornin, ropy a plynů

Nabízené služby

Přehled poskytovaných služeb

 1. Terénní práce
 2. Analýzy hornin, půd a sedimentů
 3. Analýzy plynů a plynů ve vodách
 4. Analýzy rop
 5. Analýzy odpadních a pitných vod

Nabídka sestav analytických prací

 1. Prospekce na ropu a plyn
 2. Geochemie plynů
 3. Hodnocení ekologických rizik
 4. Paleoprostředí a globální změny
 5. Nabídka interpretační asistence

Analytické operace

 1. Extrakce pevných vzorků
 2. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
 3. Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou GC/FID
 4. Stanovení n- a isoprenoidních alkanů v ropách a horninách
 5. Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) a organochlorovaných pesticidů (OCP)
 6. Stanovení těkavých organických látek
 7. Stanovení nepolárních uhlovodíků v rozmezí n-C10 až n-C40
ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429248
juraj.francu@geologycz