Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Org. analýza hornin, ropy a plynů

Organická analýza hornin, ropy a plynů

Zkušební laboratoř organické geochemie je pracovištěm České geologické služby provádějící analýzy ropy, plynu, lehkých uhlovodíků a organické hmoty v sedimentech, horninách a zeminách.

Výsledky analýz jsou určeny pro hodnocení ekologických rizik, geologický průzkum a kontrolu těžby ropy a plynu, geochemickou dokumentaci mapování. Environmentálně orientované projekty využívají analýzy vybraných polutantů indikativních pro specifické typy znečištění (např. PAU, PCB). Pro průzkum na ropu a plyn jsou určeny analýzy uhlovodíkového zdrojového potenciálu, tepelné zralosti zdrojových hornin, molekulárních fosílií pro korelaci rop a zdrojových hornin. Při hodnocení hermetičnosti podzemních zásobníků plynu a monitorování nekontrolovaného výstupu slojového metanu je měřeno chemické a izotopické složení metanu, vyšších uhlovodíků a oxidu uhličitého. Pro potřeby základního geologického mapování jsou vedle průzkumných parametrů využívány indikátory lakustrinních a mořských facií na základě molekulárních analýz.

Vedle laboratorních metod disponuje pracoviště přístroji pro povrchovou geochemie plynů a těkavých látek.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429248
juraj.francu@geologycz