Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Mikropaleontologie a chemostratigrafie

Mikropaleontologie a chemostratigrafie

V laboratoři se provádí řada speciálních metod sloužících k izolaci rozličných mikrofosílií ze sedimentů. různého geologického stáří

  • 501 - Laboratorní zpracování palynologických vzorků
  • 504 - Plavení mikropaleontologických vzorků
  • 506 - Laboratorní zpracování vzorku nanoplanktonu0
  • 507 - Speciální práce (vývoj nových metodik)
  • 508 - Laboratorní zpracování ostatních mikropaleontologických vzorků dle dohody
  • 509 - Biostratigrafická analýza

Základním principem metody 501 je palynologická macerace: Jde o soubor různých velmi specializovaných metod k izolaci acidoresistentních palynomorf (planktonu, spór, pylů, atd) ze sedimentů. Metody se od sebe liší podle geologického stáří zpracovávaných vzorků. (starší paleozoikum-kvartér) Metoda 506 slouží k izolaci vápnitého nanoplanktonu (křída –terciér),. metoda 504 k izolaci foraminifer atd plavením rozvolněného sedimentu (křída –terciér) přes síta

Metody 507, 508, - zahrnují chemickou extrakci mikrofosilií (konodonti, mikrovertebráti a brachiopodi) z hornin, další zpracování reziduí (sítování, separace v těžké kapalině), izolace mikrofosilií z reziduí.

Metoda 509 nabízí vědecké zpracování určitých skupin mikrofosilií jednotlivými specialisty pro taxonomické a biostratigrafické účely

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085347
jiri.fryda@geologycz