Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > LAREM > Služby > EBSD

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza, Praha

Nabídka služeb - analytické metody a možnosti

Systém difrakce zpět odražených elektronů - EBSD

Vývoj a příprava speciálních preparátů pro EBSD analýzu

Laboratoř rentgenové mikroanalýzy se zabývá také vývojem metod úpravy povrchů preparátů studovaných metodami difrakce zpět odražených elektronů (EBSD). Běžně jsou upravovány povrchy preparátů silikátových hornin procesem chemického leštění. V současné době dochází k vývoji metod přípravy preparátů karbonátových hornin, specifických slitin a halogenových solí. Proces chemického leštění je nezbytným krokem v úpravě vzorků silikátových hornin před jejich analýzou metodami EBSD.

Analýza krystalografické orientace minerálních fází

Jednou z metod analýzy difrakce zpět odražených elektronů je stanovení krystalografické orientace minerálních fází vzhledem k rovině preparátu. Instalovaný systém NORDLYSNano s ovládacím softwarem AZTec umožňuje ve spojení s rastrovacím elektronovým mikroskopem studovat krystalografickou orientaci minerálních fází o velikosti i pod 1 m. Je možné využít analýzy v manuálním i automatickém módu. Zpracovatelský software nabízí široké spektrum metod zpracování různých analytických dat. Analýza zahrnuje kromě krystalografické orientace i analýzu velikosti minerálních komponent, přednostní orientace a misorientace.

Analýza strukturní identifikace minerálních fází

Metoda strukturní identifikace minerálních fází je založena na zpracování pořízeného difrakčního záznamu a jeho srovnání s modely předpokládaných fází v rámci neustále vyvíjené a doplňované databáze. Umožňuje strukturní identifikaci i u zrn o velikosti pod jeden m. Nejčastěji je využívána pro studium a identifikaci velmi malých zrn, kde není možné využít metody rentgenové difrakce.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085219
ondrej.pour@geologycz