Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Služby > Laboratoře > Izotopy > Vybavení > Ultrastopová laboratoř

Termální a plazmová izotopová analýza

Ultrastopová laboratoř (USL)

Ultrastopová laboratoř ČGS (v provozu od roku 2008) je přetlakový prostor s řízenou čistotou vzduchu (ISO 7, odpovídá třídě čistoty 10 000) a regulovanou teplotou i vlhkostí ve kterém je prováděna příprava vzorků (mineralizace, separace zájmového prvku z matrice) nezbytná pro účely stanovení izotopických poměrů metodou hmotnostní spektrometrie (TIMS, MC ICP-MS).

Telefon laboratoř

+420 251 085 305

Vybavení:

  • 3 laminární boxy (Labox, BIO 176, ISO 5, odpovídá třídě čistoty 100)
  • 2 digestoře (Lamon, LAM 120)
  • 2 teflonové topné desky (SCP Science, DigiPREP HP)
  • 1 mineralizační blok (SCP Science, DigiPREP Jr.)
  • 1 systém přípravy deionizované vody (Millipore, Elix 5 + Milli-Q Element 2)
  • 2 křemenné destilační přístroje pro podvarovou destilaci kyselin (AHF, SAP-902IR)
  • 2 teflonové destilační přístroje pro podvarovou destilaci kyselin (Savillex, DST-1000)
  • 1 centrifuga (Hettich, Universal 320)
  • 1 předvážky (Mettler Toledo, PB 403-S, 410 g/0.001 g)
  • 1 analytické váhy (Mettler Toledo, XP 205, 220g/ 0.01mg) s instalovanou antistatickou sondou

Chromatografická separace

Před vlastní analýzou izotopického složení je nutné provést separaci analyzovaného prvku od všech ostatních ve vzorku přítomných prvků (matrice). Důvodem je dosažení koherentního iontového svazku a následné snazší detekce iontů a především zabránění izobarickým interferencím při měření. Nejběžnějším způsobem oddělování chemických prvků pro účely izotopické analýzy je iontově výměnná chromatografie. Principem chemické separace na iontoměničích (ionexech) je ustavení reverzibilní rovnováhy mezi stacionární fází a mobilní fází. Stacionární fázi obvykle tvoří vlastní iontoměnič s kyselou nebo bazickou funkční skupinou na inertním nosiči. Separace probíhá ve skleněné, křemenné nebo plastikové koloně naplněné stacionární fází (ionexem), kterou protéká mobilní fáze (roztok vzorku). Postupy separace na iontoměničích se liší podle velikosti separovaného vzorku, složení matrice, množství použitého ionexu a velikosti (objemu) separačních kolon. Vzhledem k tomu, že v průběhu separace vzorku může docházet k frakcionaci izotopického poměru, je nutnou podmínkou úspěšné separace celková výtěžnost separačního postupu blízká 100%.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Prezentace USL

Popis vybavení a činností prováděných v ultrastopové laboratoři s fotografiemi

ikonka odkazů Pracovníci
Mgr. Jitka Míková, Ph.D.
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085329305
fax: +420251818748
jitka.mikova@geologycz
Mgr. Marie Darmovzalová
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085303
fax: +420251818748
marie.darmovzalova@geologycz
Lukáš Mižič
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085303305
fax: +420251818748
lukas.mizic@geologycz