Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Služby > Laboratoře > Izotopy > Vybavení > TIMS

Termální a plazmová izotopová analýza

Vybavení - TIMS

Pracoviště radiogenních izotopů je vybaveno multikolektorovým hmotnostním spektrometrem s termální ionizací z pevné fáze typu MAT262 firmy Finnigan.

Hmotnostní spektrometr se skládá ze tří částí - zdroje iontů, analyzátoru a detektoru. Zdrojem iontů v přístrojích TIMS je elektricky zahřívané kovové vlákno, na kterém je umístěn vzorek v pevné fázi (prakticky je to odpařená kapka). Při vhodné volbě materiálu vlákna (Re, Ta, Pt, W) jsou prvky s relativně nižší ionizační energií při zahřívání vlákna ionizovány.

Ionty jsou urychlovány napětím cca 10 kV skrz sérii elektromagnetických čoček směrem do magnetickému analyzátoru. Tím je zde statické pole 90° sektorového elektromagnetu s poloměrem 23 cm. Průchodem magnetickým polem se ionty rozdělí podle hmotnosti, protože dráha těžších iontů se zákonitě zakřivuje méně než iontů lehčích.

K detekci relativní intenzity jednotlivých iontových paprsků jsou využívány Faradayovy detektory, nastavitelné do optimální polohy pro daný izotopový systém. Pro paprsky s velmi slabou intenzitou je k dispozici násobič sekundárních elektronů.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420 734 510 240
fax: +420 251 818 748
vojtech.erban@geologycz
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085332
fax: +420 251 818 748
ondrej.sebek@geologycz
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085329/305
fax: +420 251 818 748
jitka.mikova@geologycz