Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Služby > Laboratoře > Izotopy H, C, N, O, S > Vybavení

Izotopy H, C, N, O, S

Vybavení laboratoře

Laboratoř je vybavena hmotnostními spektrometry Finnigan Mat 251 (rok výroby 1982) a Geo 20-20 (rok výroby 1997), s možností měření izotopových poměrů jak v klasickém duálním režimu (tj. porovnáváním izotopového složení ve zkoumaném vzorku a ve standardu, “dual mode IRMS”), tak v kontinuálním toku (hmotnostní spektrometr napojený “on line” na prvkový analyzátor Fisons 1108, tato sestava umožňuje rychlé spálení vzorku, chromatografickou separaci zkoumaného plynu, jeho napuštění do hmotnostního spektrometru pomocí děliče vstupu plynu ConFlo, “flash combustion-GC-IRMS).

Pro převední vzorků na plyny vhodné pro izotopová měření v klasickém duální režimu laboratoř provozuje řadu přípravných aparatur. Standardní metody zahrnují analýzy 13C a 18O v karbonátech, 2H a 18O ve vodách, 13C v organických materiálech všeho druhu (pevných kapalných i plynných, u plynných směsí s možností chromatografické separace složek), 15N v organických materiálech i rozpuštěných složkách (NH4+, NO3-), 18O v sulfátech, a 34S v sulfidech a sulfátech. Analýzy 18O v křemeni, silikátech nebo celých silikátových horninách umožňuje spolupráce s Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kdy fluorační rozklad vzorků probíhá na pracovišti PřFUK a měření v oddělení stabilních izotopů ČGÚ.

Mezilaboratorní srovnávací testy

Vzhledem k tomu, že klasické analýzy poměrů stabilních izotopů jsou založeny na porovnávání izotopového poměru ve zkoumaném vzorku se známým izotopovým poměrem v mezinárodním standardu, má kalibrace a distribuce těchto standardů v geochemii stabilních izotopů zcela mimořádný význam. Oddělení stabilních izotopů ČGS se v minulosti vícekrát podílelo na kalibraci nových mezinárodních standardů. V posledním období to byla kalibrace nových mezinárodních standardů pro měření izotopového složení síry IAEA-S-1, IAEA-S-2 a IAEA-S-3, organizovaná Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni (r. 1998) a kalibrace plynných standardů IMEP-8A a IMEP-8B pořádaná Institutem pro referenční materiály a meření v Geelu (Společné výzkumné centrum Evropské komise) v roce 1999. Výsledky laboratoře byly ve všech případech v rámci udávané chyby měření totožné s následně přijatou doporučenou hodnotou.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085346
fax: +420 251 818 748
bohuslava.cejkova@geologycz